Ajan kysymys, kokoelmanäyttely, toisen asteen opiskelijoiden avajaiset Ateneum, 13.4.2023 Kokoelma: Ajan kysymys Kokoelmanäyttelymme Ajan kysymys valottaa nykyhetken suuria kysymyksiä kuvataiteen tarjoaman peilin kautta. Samalla näyttely tarkastelee Suomen vanhinta ja laajinta taidekokoelmaa ja sen muodostumista uusin silmin. Näyttely avautuu 14.4.2023. Kuva | Photo: Kansallisgalleria | Finnish National Gallery / Jenni Nurminen

Ateneum för alla

En donation gör det möjligt för oss att genomföra programmet

 • Nationalgalleriet fick år 2022 en stor donation genom ett testamente. 
 • Enligt donatorns önskemål används donationen för Konstmuseet Ateneums utställnings- och museiverksamhet.  
 • Medlen från donationen använder vi bland annat för programmet Ateneum för alla som ska göra museet tillgängligt för alla. Vi prövar också vilka nya möjligheter museet kan erbjuda olika besökare. 
 • Genom programmet Ateneum för alla utvecklar vi bland annat vårt publikarbete i samarbete med publiken och med andra yrkesgrupper på museet.  
 • Alla som deltar i den gemensamma verksamheten får ny kunskap om vilka olika behov museiverksamheten kan svara mot.
 • Utgångspunkterna är olika gemenskapers behov och möjligheter att delta.  
 • Verksamheten är avgiftsfri för deltagarna.   
 • Då vi utvecklar vår verksamhet beaktar vi särskilt kulturell och språklig mångfald och olika besökares varierande behov. De kan till exempel ha att göra med funktionsvariationer eller socioekonomiska faktorer.
 • Till programmet Ateneum för alla hör bland annat guidningar och konstverkstäder på lätt språk. 

Ta kontakt

Publik producent Inka Yli-Tepsa 

E-post: inka.yli-tepsa@ateneum.fi 

tfn 0294 500 321 

Vad programmet erbjuder 

Instruktioner på lätt språk inför ett besök

Instruktioner inför ett besök på lätt svenska

Presentationer av Ateneum på lätt språk under gratisdagarna

Under gratisdagarna erbjuder Ateneum 30 minuter långa Välkommen till Ateneum-presentationer på lätt språk. Presentationerna hålls i Ateneum-salen (våning 1,5). På finska.

Guidningar på lätt språk på utställningen En tiddsfråga
 • Ateneum erbjuder guidningar på lätt språk för grupper. Det är gratis inträde till museet. 
 • Lätt språk innebär språk som är enklare att förstå. 
 • Guidningarna är avsedda särskilt för grupper som har nytta av lätt språk. 
 • Tillsammans med en guide lär grupperna känna museet och valda verk på utställningen En tidsfråga.  
 • Under guidningen diskuterar vi verken vi ser. 
 • Gruppstorlek: vi rekommenderar max. 15 personer. 
 • Guidningens längd: max. 1 h. 
 • Hålls på finska.

Inget innehåll hittades.

Eko – Finska på Ateneum

Utgångspunkten för konstmuseet Ateneums Eko-verksamhet är jämbördiga, interaktiva möten där man kan berätta om sådant som är viktigt för en själv. Under hösten 2023 erbjuds rundvandringar för studerande med finska som andra språk. Under rundvandringarna diskuterar vi verken vi ser och använder ett lätt språk.

För varje grupp erbjuds ett program med tre träffar:   

 • Tid: 3 x 90 min.  
 • Första gången kommer guiden till skolan för att träffa gruppen.   
 • Den andra och tredje gången besöker gruppen Ateneum.   

Programmet bygger på projektet Eko som Konstmuseet Ateneum genomförde åren 2019–2021. Du kan läsa mera på projektets egen webbplats.

Läs om Eko-projektet på webbplatsen

Samarbetspartner

Kettuki  

Kettuki rf samarbetar med museet i programmet Ateneum för alla. Kettuki har som mål att förbättra möjligheterna för människor som behöver stöd att studera och syssla med konst eller att arbeta med konst. Tillsammans med Kettuki delar vi med oss av kunskap och kompetens, bygger nätverk och deltar i nationella nätverksträffar som Kettuki arrangerar.  

Läs om Kettuki

Autismstiftelsen 

Under hösten 2023 ordnar Ateneum i samarbete med Autismstiftelsen en konstcirkel. Konstnärer från Autismstiftelsens konststudio i Vallgård deltar i konstcirkeln. I konstcirkeln lär vi känna Ateneum och museets personal, ser på konstverken tillsammans och diskuterar dem, och arbetar i en konstverkstad. Vi planerar konstcirkeln tillsammans. Det kommer att hjälpa oss då vi ska arrangera kommande specialverksamhet kring konsten med andra grupper.   

Läs om Autismstiftelsen på deras egen webbplats

HelsingforsMissionens Kulturkompisar 

Vi samarbetar med HelsingforsMissionens Kulturkompisar genom att träffa dem och låta dem lära känna Ateneum bättre. 

Läs Kulturkompisarnas webbsida