Verkstäder för skolor och daghem

Lärare samt daghemspersonal kan anmäla sina grupper till Ateneums verkstäder över internet två gånger om året, i januari 16.–31.1 och augusti 16.–31.8. Urvalet sker genom lottdragning och vi meddelar endast de grupper som blivit valda.

I färgernas virvlar – måleriverkstad

Målgrupp: klasserna 3–9
Mars–maj 2019, veckorna 9–20 (5.3–17.5)
Längd: 2½ h

Vi går igenom temana i den tjeckiske konstnären František Kupkas konst. I verkstaden diskuterar vi bland annat hur Kupkas landskaps- och porträttmålningar förändras och blir alltmera abstrakta och harmonierande, nästan som rörliga färgytor. Vi undersöker främst färgat ljus och dess skuggor samt målar med gouachefärg.

Anmäl dig här

Reducering – grafikverkstad

Målgrupp: klasserna 3–9
September–oktober 2019, ytterligare tider till verkstäderna delas ut i september
Längd 2½ h

Vi studerar temana i utställningen Tyst skönhet. Konsten i Norden och Ostasien förenas av att vi tänker på vardagens skönhet och känner närhet till naturen. Utställningen presenterar parallellt 1900-talets bildkonst, arkitektur, keramik och textilkonst. Vad har de gemensamt? Vi gör reliefgrafik i verkstaden.

Anmäl dig här

 

Bild: Finlands Nationalgalleri / Pirje Mykkänen