Konstnären i sin egen miljö: naturen och staden -temaguidning

Ferdinand von Wright: Stridande tjädertuppar (1886). Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum. Bild: Finlands Nationalgalleri / Yehia Eweis.

Konstnärerna har flitigt avbildat både naturen och den byggda miljön. Under rundvandringen granskar vi olika typer av landskapsmålningar, hur internationella ideal har inverkat på begreppet landskap och också konstnärernas tolkningar av stadsmiljön. Vilken roll har miljön i konsten?

Vad avses med att landskapet är ett sinnestillstånd? Hur har elevens förhållande till naturen förändrats eller byggts upp med hjälp av mediebilder och konstverk – av att se på eller själv göra konst?
Målgrupp: Skolans alla årskurser.

Förfest och efterfest: besöksförberedelser & efter besöket i skolan

Bokningar tas emot av Nationalgalleriets försäljning på numret 0294 500 500 (mån-fre kl. 10–14), email forsaljning@fng.fi.
Vänligen boka din guidning minst en vecka före önskad guidningstidpunkt.

Visa bilderna för eleverna före museibesöket så hittar ni åtminstone några bekanta verk i museet!

Pressmeddelande

Magnus Enckells utställning till Ateneum – 150 år sedan den mångsidiga konstnärens födelse

  På Konstmuseet Ateneums tredje våning visas 23.10.2020–14.2.2021 en stor utställning av målaren Magnus Enckells (1870–1925) konst. Utställningen presenterar ett täckande urval ur en av guldålderns mest betydelsefulla konstnärers produktion och lyfter fram honom som en mångsidig opinionsbildare inom kulturlivet. Ateneum firar konstnärens 150-årsdag…

Läs mera