Konstnären i sin egen miljö: naturen och staden -temaguidning

Ferdinand von Wright: Stridande tjädertuppar (1886). Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum. Bild: Finlands Nationalgalleri / Yehia Eweis.

Konstnärerna har flitigt avbildat både naturen och den byggda miljön. Under rundvandringen granskar vi olika typer av landskapsmålningar, hur internationella ideal har inverkat på begreppet landskap och också konstnärernas tolkningar av stadsmiljön. Vilken roll har miljön i konsten?

Vad avses med att landskapet är ett sinnestillstånd? Hur har elevens förhållande till naturen förändrats eller byggts upp med hjälp av mediebilder och konstverk – av att se på eller själv göra konst?
Målgrupp: Skolans alla årskurser.

Förfest och efterfest: besöksförberedelser & efter besöket i skolan

Bokningar tas emot av Nationalgalleriets försäljning på numret 0294 500 500 (mån-fre kl. 10–14), email forsaljning@fng.fi.
Vänligen boka din guidning minst en vecka före önskad guidningstidpunkt.

Visa bilderna för eleverna före museibesöket så hittar ni åtminstone några bekanta verk i museet!

Pressmeddelande

Finlands Nationalgalleri stänger konstmuseerna Ateneum, Kiasma och Sinebrychoff för att förhindra coronavirusets spridning

  Konstmuseerna är stängda för publik från och med den 30 november 2020. Finlands Nationalgalleri följer den linjedragning av den 26 november 2020 som gäller huvudstadsregionens städer och stänger konstmuseerna för publik 30.11–20.12.2020 för att förhindra coronavirusets spridning. Museerna önskar alla konstvänner välkomna tillbaka…

Läs mera