Historier inom finsk konst -temaguidning

Hugo Simberg: Sårad ängel, 1903. Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum, saml. Ahlström. Bild: Finlands Nationalgalleri / Hannu Aaltonen

Det här är en ”basguidning” av utställningen Historier inom finsk konst. Gruppen bekantar sig med begreppet konstmuseum och går utgående från Ateneums samlingsutställning igenom den finska konstens och konstlivets olika skeden och kryssar genom växlingarna i vår historia och bildkultur på en över hundra år lång resa. Under rundvandringen berättar vi också om byggnaden Ateneum och de skolors och museers historia som har verkat där.

Vi lär oss hur uttryckssätt, stil och motivkrets har förändrats samt hur internationellt konstlivet är genom att studera några av den finska konstens nyckelverk. Med de yngsta elevgrupperna väljer vi under både den här och andra guidningar ut några nyckelverk och guidningen är mera historieberättande.
Målgrupp: Skolans alla årskurser.

Förfest och efterfest: besöksförberedelser & efter besöket i skolan

Bokningar tas emot av Nationalgalleriets försäljning på numret 0294 500 500 (mån-fre kl. 10–14), email forsaljning@fng.fi.
Vänligen boka din guidning minst en vecka före önskad guidningstidpunkt.

Visa bilderna för eleverna före museibesöket så hittar ni åtminstone några bekanta verk i museet!

Pressmeddelande

Magnus Enckells utställning till Ateneum – 150 år sedan den mångsidiga konstnärens födelse

  På Konstmuseet Ateneums tredje våning visas 23.10.2020–14.2.2021 en stor utställning av målaren Magnus Enckells (1870–1925) konst. Utställningen presenterar ett täckande urval ur en av guldålderns mest betydelsefulla konstnärers produktion och lyfter fram honom som en mångsidig opinionsbildare inom kulturlivet. Ateneum firar konstnärens 150-årsdag…

Läs mera