Barnets liv -temaguidning

Albert Edelfelt: Lekande pojkar på stranden, 1884. Konstmuseet Ateneum, saml. Ahlström. Bild: Finlands Nationalgalleri / Hannu Aaltonen

Under guidningen ser vi på hur barn har gestaltats i Finlands konst. Hur har barnets liv sett ut i olika slags familjer och samhällsklasser under olika epoker? Vi ser hur bilder från olika tider berättar om barnets ställning i familjen och i samhället, barnets lek och arbete.

Finns det något bekant, sådant vi känner igen från livet i dag, och sådant som har förändrats? Under rundturen fäster vi också uppmärksamhet vid barnets egen inre värld som konstnärerna har tolkat på ett gripande sätt i olika verk.
Målgrupp: Skolans alla årskurser.

Förfest och efterfest: besöksförberedelser & efter besöket i skolan

Bokningar tas emot av Nationalgalleriets försäljning på numret 0294 500 500 (mån-fre kl. 10–14), email forsaljning@fng.fi.
Vänligen boka din guidning minst en vecka före önskad guidningstidpunkt.

Visa bilderna för eleverna före museibesöket så hittar ni åtminstone några bekanta verk i museet!

Pressmeddelande

Magnus Enckells utställning till Ateneum – 150 år sedan den mångsidiga konstnärens födelse

  På Konstmuseet Ateneums tredje våning visas 23.10.2020–14.2.2021 en stor utställning av målaren Magnus Enckells (1870–1925) konst. Utställningen presenterar ett täckande urval ur en av guldålderns mest betydelsefulla konstnärers produktion och lyfter fram honom som en mångsidig opinionsbildare inom kulturlivet. Ateneum firar konstnärens 150-årsdag…

Läs mera