Bild av en person (självporträtt, porträtt) -temaguidning

Helene Schjerfbeck: Självporträtt, 1912. Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum, saml. Kaunisto. Bild: Finlands Nationalgalleri / Hannu Aaltonen

Hur har avporträtteringen av en människa förändrats under tidens gång? Vad har avsikten med porträtt och självporträtt och deras betydelse varit under olika tider? Under guidningen studerar vi olika slags porträtt och självporträtt, vi följer med hur konstens uttrycksformer har utvecklats och funderar också över hur nakenhet avbildas. Vad är vackert? Vad är sant? Vad berättar porträtten, och hur?

Vi kan också fundera över samtidskulturen: hur (och varför) vill människor presentera sig själva för varandra – och för sig själva? Hur ser en intressant människa ut? Hur ser ett fult porträtt av en människa ut? Vi fokuserar speciellt på konstnärernas porträtt och självporträtt.
Målgrupp: Skolans alla årskurser.

Förfest och efterfest: besöksförberedelser & efter besöket i skolan

Bokningar tas emot av Nationalgalleriets försäljning på numret 0294 500 500 (mån-fre kl. 10–14), email forsaljning@fng.fi.
Vänligen boka din guidning minst en vecka före önskad guidningstidpunkt.

Visa bilderna för eleverna före museibesöket så hittar ni åtminstone några bekanta verk i museet!

Pressmeddelande

Magnus Enckells utställning till Ateneum – 150 år sedan den mångsidiga konstnärens födelse

  På Konstmuseet Ateneums tredje våning visas 23.10.2020–14.2.2021 en stor utställning av målaren Magnus Enckells (1870–1925) konst. Utställningen presenterar ett täckande urval ur en av guldålderns mest betydelsefulla konstnärers produktion och lyfter fram honom som en mångsidig opinionsbildare inom kulturlivet. Ateneum firar konstnärens 150-årsdag…

Läs mera