Temaguidningar för skolor

Bästa lärare!

Välkommen till Ateneums nya samlingsutställning! Museet erbjuder sex olika temaguidningar där både museet och de allmänna målsättningarna för undervisningen i grundutbildningens läroplan har beaktats. Guidningarna är ett resultat av ett samarbete mellan undervisningsväsendet och museets guider.

På de här sidorna berättar vi vad guidningarna innehåller. I varje tema ingår en cocktail av bilder på konstverk för att ni ska kunna se sådana som ingår i guidningen före eller efter museibesöket.

Läs också igenom materialet för besökets för- och efterfest. Med hjälp av våra förslag, frågor och uppgifter kan ni förbereda ert guidade museibesök och självständigt fortsätta bearbetningen av upplevelsen efteråt. Materialet stöder skolornas helhetsskapande och ämnesövergripande arbetssätt.

Under guidningarna studerar vi några utvalda verk närmare. Guiden uppmuntrar eleverna till att betrakta konstverken grundligt, till att göra egna iakttagelser och till att diskutera det upplevda. Vi försöker göra museibesöket intressant, sporrande och också roligt! Teman vi behandlar under guidningarna är bland annat internationalitet, mångkultur samt vilken inverkan olika ideal och ideologier också kan ha på konstens utveckling. Temana behandlas med beaktande av elevernas ålder.

Konstmuseet är en interaktiv utbildningsmiljö som ger besökarna en speciell rumslig upplevelse samtidigt som de ser på konst och träffar andra människor. Gruppen lär sig och upplever tillsammans.

Du kan komma till museet med din grupp också utan förberedande arbete, men ni får mera ut av guidningen om ni studerar temats konstverk och på så sätt stämmer in er inför besöket på förhand. Det lönar sig verkligen – det är fint att under guidningen hitta bilder som man känner igen från tidigare.

Välkomna till oss!

Konstmuseet Ateneums team för publikarbete

Läs mera:

Ateneumguidningarnas målsättning i undervisningen och hur guidningarna kan anknytas till grundutbildningens läroplan

Museibesökets för- och efterfest

Hugo Simberg: Haavoittunut enkeli, 1903. Kansallisgalleria / Ateneumin taidemuseo, kok. Ahlström. Kuva: Kansallisgalleria / Hannu Aaltonen

Historier inom finsk konst

Det här är en ”basguidning” av utställningen Historier inom finsk konst. Gruppen bekantar sig med begreppet konstmuseum och går utgående från Ateneums samlingsutställning igenom den finska konstens och konstlivets olika skeden och kryssar genom växlingarna i vår historia och bildkultur på en över hundra år lång resa.

Läs mera
Robert Wilhelm Ekman: Pentti Lyytinen lukee runojaan savolaisessa pirtissä, 1848. Kansallisgalleria / Ateneumin taidemuseo. Kuva: Kansallisgalleria / Yehia Eweis

Förr var det så här – eller var det?

Vi ser på människornas liv ”förr i världen” genom Ateneums samlingsverk och funderar över tidsbegreppet samt över olika framställningssätt och hur värderingar har gestaltats under olika epoker. Vi ställer oss framför allt frågan: ”är bilden sann?”.

Läs mera
Helene Schjerfbeck: Omakuva, 1912. Kansallisgalleria / Ateneumin taidemuseo, kok. Kaunisto. Kuva: Kansallisgalleria / Hannu Aaltonen

Bild av en person (självporträtt, porträtt)

Hur har avporträtteringen av en människa förändrats under tidens gång? Vad har avsikten med porträtt och självporträtt och deras betydelse varit under olika tider? Under guidningen studerar vi olika slags porträtt och självporträtt, vi följer med hur konstens uttrycksformer har utvecklats och funderar också över hur nakenhet avbildas.

Läs mera
Robert Wilhelm Ekman: Ilmatar, 1860. Kansallisgalleria / Ateneumin taidemuseo. Kuva: Kansallisgalleria / Hannu Aaltonen

Sägner och myter: Kalevala, folklig tradition och historiemåleri

Vi talar om finländarnas kulturella och språkliga rötter med betoning på mångkultur. Vi funderar över vad som är finskt och hur finskheten är uppbyggd. Vi undersöker hur konstnärerna har tolkat verklig eller mytisk finskhet i sina verk under olika tider.

Läs mera
Ferdinand von Wright: Stridande tjädertuppar, 1886. Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum. Bild: Finlands Nationalgalleri / Jouko Könönen

Konstnären i sin egen miljö: naturen och staden

Konstnärerna har flitigt avbildat både naturen och den byggda miljön. Under rundvandringen granskar vi olika typer av landskapsmålningar, hur internationella ideal har inverkat på begreppet landskap och också konstnärernas tolkningar av stadsmiljön.

Läs mera
Albert Edelfelt: Leikkiviä poikia rannalla, 1884. Kansallisgalleria / Ateneumin taidemuseo, kok. Ahlström. Kuva: Kansallisgalleria / Hannu Aaltonen

Barnets liv

Under guidningen ser vi på hur barn har gestaltats i Finlands konst. Hur har barnets liv sett ut i olika slags familjer och samhällsklasser under olika epoker? Vi ser hur bilder från olika tider berättar om barnets ställning i familjen och i samhället, barnets lek och arbete.

Läs mera

Öppettider

ti, fre 10–18
ons, to 10–20
lö, sö 10–17
må stängt

Biljettförsäljningen upphör 30 minuter före museet stängs.

SÄRSKILDA TIDER

Inträdesavgifter

Normal avgift 15 €
Nedsatt avgift 13 €
Under 18 år gratis
Med S-Förmånskortet 14 €

Biljettförsäljningen upphör 30 minuter före museet stängs.

Nedsatta avgifter och betalning
Kontaktuppgifter

Kaivokatu 2, 00100 Helsinki 0294 500 401 ainfo@ateneum.fi

Tillgänglighet

Våra dörrar ska stå öppna för så många som möjligt.

Tillgänglighet
Fråga om beställda guidningar

mån-fre kl. 9-15 +358 294 500 500

Ateneum Butiken

Gläd dig själv eller en vän: du kan köpa museets publikationer, affischer, postkort, presentartiklar och annat trevligt i Ateneum Butiken på museets bottenvåning.
Butikens telefonnummer är 0294 500 434.

Ateneum Butiken på nätet
ATENEUM BISTRO

Ateneum Bistro bjuder på klassiska finska bistrorätter med en modern twist. Lunch från tisdag till fredag kl. 11–14. Kaféet har dessutom ett kafésortiment.

Läs mer om Ateneum Bistro