Ateneums lärarbrev – hösten 2016

Hälsningar från Ateneum till skolorna!

Hösten körde igång med fart!

HÖSTENS LÄRARINFO

Lärarinfot hålls i Ateneum onsdagen den 2.11 kl. 15–16.30 när höstens storutställning, Amedeo Modigliani just har öppnats. Då presenterar vi Modiglianis utställning samt våra webbsidor. Välkommen! Anmälan till infot kan göras här. Lärarinfot hålls på finska.

VÅRA UTSTÄLLNIGAR och DERAS WEBBMATERIAL (www.ateneum.fi/skolor/?lang=sv)

Samlingsutställningen Historier inom finsk konst öppnades på våren, och nu har den utvidgats till att täcka också 1950–1970-talets konst med sina trender. Den mycket populära utställningen har fått en ny avdelning på museets bottenvåning. Vi offentliggjorde redan på våren våra nya temaguidningar av samlingsutställningen som har skräddarsytts för att ännu bättre än tidigare motsvara målen i grundutbildningens nya läroplan. Vi kan erbjuda bokade förhandsbeställda visningar åt skolorna som också har tillgång till vårt webbmaterial. Där finns en stor mängd tips och uppgifter som kan göras endera före, efter eller under själva museibesöket. Vi rekommenderar visningar ledda av våra sakkunniga guider!

För skolorna har vi också utarbetat nytt undervisnings- och inspirationsmaterial som fokuserar på porträtt och självporträtt. Materialet kan anpassas till elever av alla åldrar. Materialets tyngdpunkt ligger på den förnyade samlingsutställningen Historier inom finsk konst, men där finns också en egen avdelning för tillfälliga utställningar: Alice Neels målningar fram till 2.10 och från 28.10 teman kring Amedeo Modiglianis konst.

Utställningen av den amerikanska konstnären ALICE NEELS (1900–1984) målningar är öppen ännu den 2.10.2016, och den rekommenderas för alla utom de allra yngsta skoleleverna.

Italienaren AMEDEO MODIGLIANI (1884–1920) är en av världens mest kända konstnärer och den utställning av hans målningar och skulpturer som visas i Ateneum 28.10.2016–5.2.2017 är den mest omfattande utställningen av hans produktion någonsin i Norden.

KONSTVERKSTÄDER

Lärare och daghemspersonal kan anmäla sina grupper till Ateneums kostnadsfria konstverkstäder två gånger per år. Höstens verkstäder är redan fullsatta, och till vårens verkstäder kan man anmäla sig i januari, 16–31.1.2017. Valet sker genom lottning.

Kortkurserna för vuxna (2,5 timmar) hålls under hösten onsdags- och torsdagskvällar. Kom och få nya idéer för ditt arbete eller annars bara. OBS En av kurserna arrangeras på svenska! Anmälan på webben www.ateneum.fi/verkstad/konstverkstader-for-vuxna/?lang=sv

Du kan prova på våra nonstop-verkstäder lördagar kl. 11–14. Höstens teman finns på våra webbsidor.

Du kan också beställa en hel verkstad för ditt eget gäng: www.ateneum.fi/verkstad/gruppverkstad/?lang=sv

Välkommen till Ateneum! Under 18-åringar har alltid fritt inträde!

Vänliga hälsningar Ateneums publikteam (förnamn.efternamn@atemeum.fi)
Satu Itkonen, Anja Olavinen, Erica Othman och Mika Väyrynen

Konstmuseet Ateneum / Nationalgalleriet
Brunnsgatan 2
00100 Helsingfors
www.ateneum.fi