Bröderna von Wright -skolmaterial

Wilhelm von Wright: Skata, 1830, i verket Svenska Foglar, 1828–1838. Finlands Nationalgalleris bibliotek. Bild: Finlands Nationalgalleri / Ainur Nasretdin

Detta material är planerat för lärare och andra vuxna som arbetar med barn och unga. Det kan anpassas till elever av olika ålder. Ni kan besöka utställningen och göra uppgifterna före eller efter besöket. Museets uppgifter ger uppslag till diskussion, och frågorna är planerade för barngrupper. Vi rekommenderar att ni inte utför tecknings- eller skrivuppgifter i utställningssalarna på grund av den stora mängden besökare.

Bilderna i materialet blir större om man klickar på dem. Du kan ladda ner bilderna på förhand på din egen dator och vid behov också skriva ut dem.

Vi uppmanar alla lärare som önskar ta sina elever till museet att läsa anvisningar inför museibesök.
Om du är på väg till Ateneum med din klass utan förbeställd guide eller introduktion, anmäl ändå besöket på förhand till vår e-postadress bokningar@fng.fi.

Ladda ner materialet (PDF, 1,00 Mt)

Pressmeddelande

Ateneums vinter 2019–2020 fokuserar på Helene Schjerfbecks resor och konstnärernas Ruovesi

Ateneums program vintern 2019–2020 har ändrats. På Ateneums tredje våning visas 22.11.2019–26.1.2020 utställningarna Resorna ledde till mig själv – Helene Schjerfbeck och Konstnärernas Ruovesi. Utställningarna förenas av platsens betydelse för konstnärernas produktion. Avvikelsen från tidigare angett program är att utställningen Iconic Works flyttas till…

Läs mera
På Instagram