Anvisningar inför museibesök

Välkomna till Ateneum!

Vi hoppas att museibesöket ska bli trevligt och att ni ska trivas i Ateneum. Vi rekommenderar att ni talar om museibesöket i skolan på förhand.

Om du är på väg till Ateneum med din klass utan förbeställd guide eller utställningsintro, anmäl ändå besöket på förhand till vår e-postadress bokningar@fng.fi.

Ett besök på en utställning är kostnadsfritt för personer under 18 år och för lärare som kommer med grupper.

  • Vid ankomsten anmäler läraren/gruppledaren gruppen vid kassan och får där inträdesdekaler för gruppmedlemmarna. Dekalen fästs på ett synligt ställe, t.ex. på handen eller på bröstet.
  • Ryggsäckar och ytterkläder lämnas endera på ställningarna i biljettförsäljningshallen eller i de låsbara förvaringsboxarna. Om besöket görs mitt under skoldagen ber vi er lämna ryggsäckarna i skolan. De får inte tas med in i utställningshallarna.
  • Om ni har reserverat ett utställningsintro ber vi er gå till innergården och vänta på guiden som följer med till introt. I annat fall går gruppen under lärarens ledning på egen hand igenom utställningen.

För att trygga allmän trivsel och trygghet på museet ber vi dig beakta och understryka följande regler för eleverna:

  • Under ett museibesök rör man sig lugnt. I museiutrymmena får man inte springa. Var vänliga och ta hänsyn också till andra grupper och museibesökare.
  • Läraren ska alltid följa med sin egen elevgrupp. Vi rekommenderar att ni ser på konsten tillsammans. Diskutera gärna men undvik att föreläsa med hög röst. Om eleverna ska göra uppgifter under besöket, observera att de ändå inte får lämnas utan övervakning.
  • I utställningsutrymmena får man inte luta sig mot väggarna, ej heller använda väggar som skrivunderlag. För elevernas uppgifter lånar garderoben ut skrivunderlag. Som verktyg är endast blyertspennor tillåtna i utställningssalarna.
  • Det är förbjudet att röra vid konstverken. Konstverk är känsliga och oersättligt värdefulla. Även om många skador inte syns omedelbart kommer de så småningom fram. Vänligen rör inte heller vid glasvitrinerna.
  • Medhavd matsäck kan ätas vid det långa bordet på innergården om det finns plats. Se till att platsen hålls snygg.

Vi ses i Ateneum!

Bild: Finlands Nationalgalleri / Jenni Nurminen.