Skolor

Bästa lärare,

På den här sidan hittar du information om vad Ateneum erbjuder åt skolor och daghem. Vi hoppas att alla lärare bekantar sig med våra anvisningar inför museibesöket. Övrig info om guidningar, verkstäder och museets övriga utbud kan du se på evenemangskalendernAteneums information: tfn. 0294 500 401, epost: ainfo@ateneum.fi.

OBS! Grundskol- och gymnasielärare samt lärare i konstbranschen erbjuds ett årskort (28 €), som ger obegränsat tillträde till utbudet i Statens konstmuseums tre museer, Konstmuseet Ateneum, Museet för nutidskonst Kiasma och Konstmuseet Sinebrychoff. Årskortet gäller från och med inköpsdagen ett år framöver. Visa upp ditt OAJ, KOL eller motsvarande lärarkort vid kassan.

Vi fäster speciell uppmärksamhet vid hygien och renlighet i samtliga utrymmen. Alla element som kunde vidröras är tills vidare borttagna från utställningarna. Guidningsgruppernas storlek har minskats, men skolgrupper kan delta i guidningar klassvis också i större grupper (högst 25 personer). Gruppstorleken i skolverkstäderna är 20 deltagare, större grupper delas. Ateneum följer statsrådets officiella rekommendationer.

Direktiv för ett tryggt museibesök

Om du är på väg till Ateneum med din klass men inte har reserverat guidning eller utställningsintro, vänligen meddela om ert besök på förhand per e-post: forsaljning@fng.fi

Skolmaterialet

Historier inom finsk konst -kortfilmer
Ateneum har producerat tretton kortfilmer om ett urval klassikerverk ur museets samlingar. Varje film presenterar ett konstverk som tillhör Ateneum.
Se filmerna.
Ladda ner skolmaterialet (PDF, 339kB)

Konsttestarna

Ateneum deltar i projektet Konsttestarna. Under läsåret 2019-20 besöks museet av cirka 200 grupper från grundskolans åttonde klass, från olika delar av Finland. Läs mera om projektet Konsttestarna.

Verkstaden

Ateneums verkstadskurser ordnas för skolelever av alla åldrar. Närmare information om kurser finns verkstadens egen sida. Anmälningar till verkstadskurserna tas emot två gånger om året, 16–31.1. och 16–31.8. Endast läraren eller ledaren kan anmäla gruppen. Deltagarna väljs genom lottdragning, inte i den ordning de anmält sig.

Guidningar och utställningsintron

Skolgrupper kan bekanta sig med Ateneums samlingar och utställningar med en guide. Guidningar måste alltid bokas i förväg. Bokningar tas emot av Nationalgalleriets försäljning på numret 0294 500 500 (mån-fre kl. 10–14), email forsaljning@fng.fi.

Museet erbjuder sex olika temaguidningar där både museet och de allmänna målsättningarna för undervisningen i grundutbildningens läroplan har beaktats. Guidningarna är ett resultat av ett samarbete mellan undervisningsväsendet och museets guider.
Läs mera om temaguidningarna

Utställninsintron

På de utställningsintron sitter ni bekvämt i den rofyllda Ateneumsalen och lyssnar på guidens föreläsning om utställningens innehåll och bakgrund. Bildspel ingår i föreläsningen. Efter föreläsningen kan ni bekanta er med utställningen på egen hand.

Pris: daghem och skolor 55 €
Gruppstorlek:
daghem och skolor högst 25 personer
Längd: 30 min

Guidningar

På guidningsrundorna går man runt i utställningssalarna med de andra besökarna på museet. Genom valda konstverk förmedlar guiden mer ingående kunskap om utställningen.

Pris: daghem och skolor 70 €
Gruppstorlek:
daghem och skolor högst 25 personer
Längd: 60 min

Tidsresan – Utställningsintro för barn till Historier inom finsk konst

Välkommen på en tidsresa i konstens värld! Utställningsintro som är avsedd för barn öppnar fascinerande aspekter på konst och presenterar samlingsutställningen Historier inom finsk konst. Ledda av en av Ateneums guider åker vi på en resa från landsort till stad och får samtidigt uppleva en tidsresa genom flera decennier.

Pris: daghem och skolor 55 €
Gruppstorlek:
daghem och skolor högst 25 personer
Längd: 20 min

Skissi kattguidning – en lekfull guidning för barn i Historier inom finsk konst

Ateneums guidning för barn är ett lekfullt äventyr i den klassiska konsten. Guiden lockar barnen med sig på en resa där de stöter på olika slags konstverk. Vad allt kan man inte hitta? Guidningen eggar barnens fantasi och ger dem en personlig kontakt med konsten. Med på vandringen följer också Ateneums kattmaskot Skissi. Läs mer om Skissi

Guidningen passar barn i åldern 4–8. Barnen kan delta endast i sällskap av en vuxen (högst fem barn/vuxen).

Pris: daghem och skolor 70 €
Gruppstorlek:
daghem och skolor högst 25 personer
Längd: 45 min

Ateneum Art Gate

Konstmuseet Ateneum introducerar förstärkt verklighet genom mobilappen Arilyn! Med hjälp av appen kan du ta till dig nio av de främsta verken i Historier inom finsk konst-utställningens huvudsalen.

Temaguidningar för skolor

Välkommen till Ateneums samlingsutställning! Museet erbjuder sex olika temaguidningar där både museet och de allmänna målsättningarna för undervisningen i grundutbildningens läroplan har beaktats. Guidningarna är ett resultat av ett samarbete mellan undervisningsväsendet och museets guider.

Skolmaterialet

I detta material finns bakgrundsfakta, tips och uppgifter för skolor i anslutning till Ateneums tidigare utställningar