Samlingsverk på webben

Helene Schjerfbeck: Konvalescenten (1888). Finlands Nationalgalleri/Konstmuseet Ateneum. Bild: Finlands Nationalgalleri/Yehia Eweis.

Finlands Nationalgalleri har gick ut nästan 12 000 bilder av konstverk under CC0-licens. De får alltså delas, bearbetas eller utnyttjas i vilket sammanhang som helst, till exempel i undervisning och forskning men också i kommersiellt syfte. Bilder kan fritt användas eftersom verkets upphovsrätt (70 år från året då konstnären i fråga avled) har upphört. Bilderna är i JPG-format.

Se Konstmuseet Ateneums, Museet för nutidskonst Kiasmas och Konstmuseet Sinebrychoffs samlingsverk på Finlands Nationalgalleriets webbsidan. Bilder kan sökas med konstnärens eller konstverks namn. Bilder som är märkta som upphovsrättsfria kan du använda gratis, som du vill.

Användbara bilder med hög upplösning finns på Finlands Nationalgalleriets Flickr-konto. Samma bilder har också publicerats på Europeanas webbsidor.

Läs mer om CC0-licens

Läs mer om rätt att använda Nationalgalleriets konstverksbilder

Läs mer om bildrättigheter på Kuvastos sidor

Kontaktuppgifter för medier och till bildservice

Information för medier

Om du behöver bilder som är skyddad med upphovsrätt (mindre än 70 år från slutet av året då konstnären i fråga avled) för publicering och forskning, kontakt Nationalgalleriets bildtjänsten

Andra Nationalgalleriets material på nätet

Arkivets och bibliotekets informationstjänst

Eero Järnefelt: Trälar under penningen (Sved), 1893. Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum. Bild: Finlands Nationalgalleri / Hannu Aaltonen

Eero Järnefelt: Trälar under penningen (Sved), 1893. Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum. Bild: Finlands Nationalgalleri / Hannu Aaltonen

Google Arts and Culture

På webbplatsen finns fotografier med hög resolution av totalt 55 klassiska verk ur Ateneums samlingar försedda med data om verken. Ett av Ateneums betydande verk, Eero Järnefelts mest kända målning Trälar under penningen (Sved) (1893), har fotograferats med s.k. gigapixel-teknik. Tekniken är synnerligen noggrann; ett konstverk som fotograferats med gigapixel-teknik kan granskas mera detaljerat på nätet än i verkligheten.

Google Arts and Culture är ett globalt, digitalt museum som gör att vem som helst kan se konstskatter från hela världen. Besökarna kan vandra omkring på museer runtom i världen och undersöka verk i detalj. I projektet samarbetar Google med renommerade konstinstitutioner, och i webbtjänsten kan man se över 40 000 konstverk. Projektet lanserades 2011.

Konstmuseet Ateneum på webbplatsen Google Arts and Culture

Se på detaljer på gigapixel-fotot taget av verket Sved.

Pressmeddelande

Natalia Goncharovas utställning presenterar ”alltismens” banbrytare

På Konstmuseet Ateneums tredje våning visas 27.2–17.5.2020 en utställning av Natalia Goncharova. Natalia Goncharova (1881–1962) är känd som en av den ryska avantgardekonstens centralgestalter som inspirerade såväl ryska som västeuropeiska experimentella konstnärer. Utställningen omfattar ett stort urval av konstnärens arbeten från 1900-talets fyra första decennier. Innan…

Läs mera