En omfattande samling

I konstmuseet Ateneum finns landets äldsta och mest omfattande konstsamling. Samlingen ger inte bara en bild av konsten i Finland utan också av hur det finländska konstfältet har byggts upp. Historien har bevarats i form av konstförvärv, dokument, minneskunskap och berättelser.

Historier inom finsk konst - samlingsutställning. Bild: Finlands Nationalgalleri / Jenni Nurminen

Samlingsutställningen Historier inom Finsk konst

I Ateneums samlingen finns ett stort antal ikoniska verk som belyser berättelsen om den finländska konstens historia.

Historier inom Finsk konst
Historier inom finsk konst - samlingsutställning. Bild: Finlands Nationalgalleri / Hannu Pakarinen

Målnings- och skulptursamlingar

Konstmuseet Ateneum har Finlands största samling av målningar och skulpturer. Målningarna är inalles över 4.300 och skulpturerna över 750.

Målnings- och skulptursamlingar
Japanska träsnitt. Bild: Finlands Nationalgalleri / Henri Tuomi

Grafik- och teckningssamlingar

Konstmuseet Ateneum har landets största och mest omfattande samling av finländsk konstgrafik från slutet av 1800-talet till våra dagar.

Grafik- och teckningssamlingar
Suomen taiteen tarina -kokoelmanäyttely Ateneumin taidemuseossa. Kuva: Kansallisgalleria / Jenni Nurminen

Internationella samlingen

I Ateneums internationella samling ingår över 650 verk; målningar, skulpturer, teckningar och grafik.

Internationella samlingen

Proveniensforskning

Proveniensforskningen är en central del av det samlingsarbete och den forskning som bedrivs vid museerna. Tillgången till uppgifter om ägandeförhållanden och den tidigare användningen av ett föremål ökar det museala värdet av konstverket eller föremålet i fråga ansenligt.

Proveniensforskning
Alexander Calder: Mobile, 1930-tålet. Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum. Bild: Finlands Nationalgalleri / Hannu Aaltonen

Konstverk på resa

Konstverkslån är en viktig del av museiarbetet. Från Ateneums samlingar lånas 300–600 verk ut till olika utställningar varje år. Låneverksamhetens syfte är att ge verk som ingår i Ateneums samlingar en så stor publik som möjligt, både i hemlandet och utomlands.

Läs mera om konstverkslån