Reissuvihko

« Takaisin

Kaskea monelta kantilta

Eero Järnefeltin Kaski / Raatajat rahanalaiset (1893) on esillä Jyväskylän taidemuseo Holvissa 31.10.–10.12.2017. Museossa on lisäksi meneillään suuri videonäyttely Oi maamme!, jossa Ylen vanhoista arkistomateriaaleista on leikkaa ja liimaa -tekniikalla muodostettu tämän päivän videotaidetta. Näyttelyt toimivat keskenään hyvin ja kantavaksi teemaksi nousee työnteko. Lue, miten teosta käsitellään Jyväskylässä koululaisryhmien kanssa!

Kasken tarkastelua Puuppolan koulun kuudesluokkalaisten kanssa. Kuva: Hannu-Pekka Auraneva

Koululaisryhmien (lähinnä kuudesluokkalaisia) kanssa pohditaan aina kierroksen lopuksi, miten työnteko on muuttunut kaskikaudesta videoaikaan. Lasten huomion kiinnittää erityisesti koneiden ilmaantuminen työnteon tueksi ja se, että ennen tehtiin enemmän itse eikä lähdetty kaupoille shoppailemaan.

Osa luokista on ehtinyt käsitellä kaskeamista koulussa, jolloin saattaa kuulla hämmästyttävän tarkkoja selostuksia kaskeamisen periaatteista sekä mielipiteitä viljelymenetelmän eduista ja ongelmista. Tällaisten ryhmien kanssa on mukava miettiä muun muassa kaskeamisen ympäristövaikutuksia ja ylipäätänsä ihmisen roolia luonnon muokkaamisessa. Lapset pohtivat mieluusti, minkälaista tuon ajan Suomessa oli elää ja miettivät, että kouluunkin oli varmasti hirmuisen pitkä matka. Osalle luokista kaskeaminen on vielä vieras aihe. Silloin yleensä epäillään, että maalaus kuvaisi metsäpaloa, jota ollaan sammuttamassa.

Oheismateriaalista ehkä käyttökelpoisimpia ovat valokuvat Johanna Kokkosesta, joissa lapsi on monella tapaa erilainen kuin varsinaisessa maalauksessa. Näin päästään oleellisen kysymyksen äärelle, miksi taiteilija maalasi tytöstä melko tavalla surullisemman ilmestyksen, mitä valokuvista voisi päätellä. Koululaisten mielestä näin saadaan herätettyä tunteita ja monien mielestä maalauksesta tulee tällä tavoin realistisempi. Valokuva ei kuulemma pysty välittämään kasken kuumuutta, tuulen tuiverrusta tai työnteon ankaruutta yhtä hyvin. Muista oheismateriaaleista tervaa ja tuohta on kätevä käyttää. Niiden avulla voidaan paremmin ymmärtää miten tärkeä puu ja siitä saatavat jalosteet, kuten tuhka, terva, tuohivirsut, olivat maalauksen ihmisille.

On ollut hyvin mielenkiintoista keskustella Järnefeltin Kaskesta koululaisryhmien kanssa. Kun oppilaat saapuvat museolle noin viidenkymmenen oppilaan vahvuisina joukkoina, oppilasmassa jaetaan kolmeen osaan. Yksi osasto lähtee Kasken äärelle, yksi Oi maamme! -videonäyttelyyn ja yksi tekemään itse taidetta kuvataiteilija Iana Vulpen opastuksella – ja vaihdokset tapahtuvat puolen tunnin välein. Työpajassa tutkitaan tarkemmin maalausta taideteoksena. Koululaiset leikkelevät Kaski-maalauksen tulosteen kappaleiksi ja sommittelevat palaset uudelleen haluamallaan tavalla. Työpajassa siis käytetään samaa tekniikkaa, millä Oi maamme! -videonäyttelyn teokset on luotu: muokkaamalla alkuperäistä joksikin aivan uudeksi.

Puoli tuntia tuntuu välillä jopa hieman lyhyeltä ajan Kasken äärellä, sillä teosta on mahdollista tarkastella niin monelta kantilta. Erityisen antoisia keskusteluja syntyy, kun verrataan maalauksen maailmaa nykypäivän maailmaan. Maalauksessa on harvinaisen paljon kosketuspintoja myös nykypäivän kuudesluokkalaiselle. Eräs oppilas oli jo takki päällä lähdössä takaisin koululle, kun heräsi halu vielä käydä vilkaisemassa jotain taulun yksityiskohtaa.

Teksti: Oskari Luoma

Kuvat alla: Iana Vulpen työpajan hedelmiä. Tekijät järjestyksessä: Atte Niiranen, Helmi Uuttu, Rasmus Kärkkäinen, Ville Huotari ja Veera Raatikainen. Kaikki Jyväskylän seudun kuudesluokkalaisia. 

Instagram