På Ateneum hösten 2018: Urbana möten och Not Vital

Konstmuseet Ateneums huvudutställning vintern 2018–2019 är Urbana möten – finsk konst från 1900-talet. I den omfångsrika helheten granskas flyttningsrörelsen och urbaniseringen under 1900-talets första årtionden – människornas liv och vardag. Utställningen ger en mångsidig bild med verk ur Finlands Nationalgalleris samlingar som sällan visats. Samtidigt öppnas den schweiziske konstnären Not Vitals
(f. 1948) installation bestående av målningar med människotema.  

19.10.2018–20.1.2019
Urbana möten – finsk konst från 1900-talet

Den mångfasetterade utställningen gör en djupdykning i intressanta förändringar i samhället och människans vardag från 1910-talet till 1980-talet. Temana är bl.a. stad, hem och identitet – samt stadens liv och vardag i allmänhet. Bekanta stadsvyer främst från Helsingfors, men också från Åbo och Tammerfors ingår också.

Totalt ingår drygt 300 verk från Ateneums samlingar av över 80 konstnärer. Utställningen omfattar målningar, skulpturer, grafik och teckningar. Konstnärerna är bl.a. Marcus Collin, Antti Favén, Marjatta Hanhijoki, Reino Harsti, Aarre Heinonen, Tove Jansson, Juho Karjalainen, Viktor Kuusela, Helmi Kuusi, Marjo Lahtinen, Olli Lyytikäinen, Åke Mattas, Aune Mikkonen, Helena Pylkkänen, Tuulikki Pietilä, Ulla Rantanen, Helene Schjerfbeck, Elga Sesemann, Sigrid Schauman och Esko Tirronen.

”Utställningen är ett utmärkt exempel på hur våra samlingar öppnar olika synvinklar, inte bara på konstens historia utan också på samhället och vad som sker där. De verk som har valts till utställningen berättar en ny historia om den finska konsten på 1900-talet”, säger Sveriges Nationalmuseums överintendent, docent Susanna Pettersson, som var Ateneums museichef fram till slutet av juli 2018.

”Urbaniseringen ledde till att det bildades nya levnadsmönster. Också kvinnorna kunde självständigt utöva yrken och skapa en karriär som konstnärer. Den lilla människans fritid och hobbymöjligheter ökade. Livet i städerna var friare: man kunde leka med roller, och de var inte lika starkt bundna till kön eller ställning som på landsbygden”, berättar utställningsansvariga specialforskaren Anu Utriainen.

Kuratorer för utställningen är docent Susanna Pettersson, intendent Anna-Maria von Bonsdorff och specialforskare Anu Utriainen. För utställningens arkitektur svarar Iines Karkulahti och Meri Wiikinkoski.

I samband med utställningen utkommer en omfattande publikation med texter av specialforskare Erkki Anttonen, Finlands Nationalgalleris chef för samlingsförvaltningen Riitta Ojanperä, författare Agneta Rahikainen, docent Susanna Pettersson, intendent Anna-Maria von Bonsdorff och specialforskare Anu Utriainen. Publikationen utkommer på svenska, finska och engelska.

Till utställningens sida

19.10.2018–20.1.2019
Not Vital

Schweizaren Not Vital (f. 1948) är känd som en mångsidig konstnär som inledde sin karriär på 1960-talet. Han uttrycker sina tankar starkt genom både skulptur, omfattande installationer och kollage. På Ateneum presenteras en serie av Vitals senaste målningar. I sina målningar borrar Vital sig in i mänsklighetens djupaste lager genom att eliminera allt oväsentligt från ytan. Verken föreställer konstnärens mor, assistenter, konstnärsvänner samt kända, starka karaktärer från litteraturen. Helheten kompletteras av Vitals bistra och gåtfulla självporträtt. Utställningen byggs upp på samma sätt som konstnärens egen ateljé som ligger högt uppe i de schweiziska alperna.

Till utställningens sida

Bild:
Henry Ericsson: Fazers bar, 1931. Finlands Nationalgalleri/Konstmuseet Ateneum. Bild: Finlands Nationalgalleri/Hannu Aaltonen