Ny bok presenterar Akseli Gallen-Kallela som en inflytelserik europeisk konstnär

I serien Ateneums konstnärer publiceras en ny bok om Akseli Gallen-Kallela. Boken är skriven av konsthistoriker, FD Marja Lahelma. Den rikt illustrerade boken placerar Gallen-Kallela i konstens europeiska kontext och ger en bild av hans fascinerande liv. Boken ges ut på svenska, finska och engelska.

 ”Bland Ateneums utgåvor fanns förut ingen aktuell bok om konstnären. Även om man har ansett att Gallen-Kallela i sin konst manifesterade en nationell särart, utgick han ändå ifrån det internationella och moderna. Intresset för konstnären har under de senaste åren vuxit också internationellt”, berättar Ateneums interim museichef, intendent Sointu Fritze.

Bokens författare Marja Lahelma lyfter fram Akseli Gallen-Kallela som europeisk opinionsbildare i bredd med andra konstnärer såsom Edvard Munch. Lahelma skriver också om utställningen på National Gallery i London 2017 där alla fyra versioner av Gallen-Kallelas Keitele-målning visades. Enligt Lahelma lyfte utställningen fram ”en universell dimension i den europeiska konsthistorien”.

Marja Lahelma föreläser om konstnären onsdagen den 26 september kl. 17 som ett led i Ateneums föreläsningsserie Historier inom finsk konst. Inträde till Ateneumsalen med museets inträdesbiljett eller museikort. På finska.

Bokserien Ateneums konstnärer är också temat på Esplanad-scenen på Bokmässan i Helsingfors söndagen den 28 oktober kl. 14.30–15.00. Marja Lahelma och konstmuseet Ateneums specialforskare Anu Utriainen berättar om böckerna. På finska.

Akseli Gallen-Kallela är speciellt känd för sina Kalevalamotiv 

Akseli Gallen-Kallela (1865–1931) var en särpräglad och produktiv konstnär. Under hans levnad blev Finland självständigt, landet urbaniserades och industrialiserades. Gallen-Kallela är speciellt känd för sina Kalevalamotiv där han avbildar de universella dimensionerna i historierna i Finlands nationalepos. Den begåvade ynglingen som siktade på en internationell karriär levde ett bohemens kosmopolitiska liv tillsammans med sina konstnärsvänner.

Konstmuseet Ateneum är en del av Finlands Nationalgalleri vars samlingar hyser över 450 verk av Akseli Gallen-Kallela. Till konstnärens mest kända verk hör bland annat Ainomyten (1891), Démasquée (1888), Lemminkäinens moder (1897), Kullervo förbannande (1899) och Pojken och kråkan (1884). Alla dessa verk ingår just nu i Ateneums utställning Historier inom finsk konst. Dessutom finns en samling av konstnärens fotografier och brev i Nationalgalleriets arkiv.

Bokserien Ateneums konstnärer presenterar den finländska konstens mest centrala klassiker i ett nytt ljus. I serien har tidigare publicerats böcker om Helene Schjerfbeck (2016) och Hugo Simberg (2017). För bokseriens grafiska design svarar Minna Luoma.

Boken är tillgänglig från den 21 september 2018 på Ateneum eller webbshopen www.museoshop.fi. Boken säljs också hos välsorterade återförsäljare över hela landet. På Ateneum säljs böckerna som ingår i serien Ateneums konstnärer för 25 euro.

Mått: 236×165 mm, 96 sidor. Mjuka pärmar. Bokens förläggare och utgivare: Finlands Nationalgalleri, Konstmuseet Ateneum, Helsingfors.