Tuulikki Pietilä

Tuulikki Pietilä -utställning. Foto: Finlands Nationalgalleri / Jenni Nurminen

Tuulikki Pietilä (1917–2009) hör till de ledande finländska grafikerna efter andra världskriget. Utställningen presenterar ett tvärsnitt av en experimentlysten och tekniskt mångsidig konstnärs omfattande produktion för att markera att hon i år skulle ha fyllt 100 år. I den Pietiläsamling som Ateneum fått motta som testamentsdonation finns nästan alla hennes arbeten.

Sammanlagt visas ca 170 verk från åren 1933 till 1985. Tuulikki Pietiläs ovanligt stora produktion omfattar totalt över 1 400 verk. Verken avspeglar konstnärens livsskeden och outsinliga intresse för konstgrafikens olika tekniker. Många av de grafiska metoderna kräver skicklighet, tålamod och mycket experimenterande. På utställningen åskådliggörs också tillverkningsprocessen bakom ett grafiskt avdrag.

Utställningen koncentrerar sig främst på arbeten från Pietiläs informalistiska period. Vid sidan av de icke-föreställande motiven ingår verk som återspeglar Tuulikki Pietiläs och Tove Janssons gemensamma intressen: resor ute i världen, somrarna på Klovharun i Pellinge skärgård samt parets katt Psipsina. Också arbetet förenade de två konstnärerna som hade var sin ateljé i samma byggnad i Ulrikasborg i Helsingfors.

På utställningen åskådliggörs också tillverkningsprocessen bakom ett grafiskt avdrag. Dessutom visas Tuulikki Pietiläs arbetsredskap som hon testamenterade till konstgrafiker Inari Krohn. På utställningen får vi också se Anssi Pulkkinens och Eeva Siivonens kortfilm Post Scriptum (2014). Kortfilmen är filmad i Pietiläs ateljébostad i Helsingfors 2010 innan den tömdes på hennes arkiv och arbetsverktyg.

I utställningens arbetsgrupp ingick amanuens Anu Utriainen, specialforskare Erkki Anttonen och som sakkunnig, Ateneums mångårige intendent Heikki Malme som har inventerat alla verk som ingår i donationen. Arbetet underlättades av att den ordningssinnade Pietilä redan på 1930-talet började göra anteckningar om varje avdrag i sina arbetsböcker.

Den skickliga flerfärgsgrafikern tillämpade flera olika stilar i sin produktion

Den tekniskt mångsidiga konstnären tillämpade flera olika stilar i sin produktion, från realism till kubism och abstrakt konst, främst konstruktivism och informalism. Sitt första nonfigurativa eller icke-föreställande arbete gjorde Pietilä redan 1948. Hon förde stiliseringen och abstraheringen av sina motiv allt längre och gick under 1950-talet naturligt över till ett konstruktivistiskt uttryck. På 1960-talet övergick Pietilä till en friare informalistisk framställning. Hon började också experimentera med olika grafiska tekniker till exempel genom att kombinera metallgrafik med träsnitt och med litografi och serigrafi.

Tuulikki Pietilä blev redan under studietiden i Paris 1953 intresserad av att använda färger och började skapa flerfärgsgrafik regelbundet. Till en början gjorde hon litografier med 2–6 färger men övergick till att göra träsnitt och serigrafi med som mest 12 olika färger. På 1960-talet började hon använda flera färger också i metallgrafiken.

Pressmeddelande

Adel Abidins utställning behandlar vår historias smärtpunkter

På Konstmuseet Ateneum kan man den 14.3–22.4.2018 se nutidskonstnären Adel Abidins (f. 1973, Bagdad, Irak) utställning History Wipes. Utställningen visar upp videoinstallationer och skulpturer av den internationellt erkände Abidin, av vilka en del är nya och en del har kommit till under de senaste…

Läs mera
På Instagram

Öppettider

ti, fre 10–18
ons, to 10–20
lö, sö 10–17
må stängt

Biljettförsäljningen upphör 30 minuter före museet stängs.

SÄRSKILDA TIDER

Inträdesavgifter

Normal avgift 15 €
Nedsatt avgift 13 €
Under 18 år gratis
Med S-Förmånskortet 14 €

Biljettförsäljningen upphör 30 minuter före museet stängs.

Nedsatta avgifter och betalning
Kontaktuppgifter

Kaivokatu 2, 00100 Helsinki 0294 500 401 ainfo@ateneum.fi

Tillgänglighet

Våra dörrar ska stå öppna för så många som möjligt.

Tillgänglighet
Fråga om beställda guidningar

mån-fre kl. 9-15 +358 294 500 500

Ateneum Butiken

Gläd dig själv eller en vän: du kan köpa museets publikationer, affischer, postkort, presentartiklar och annat trevligt i Ateneum Butiken på museets bottenvåning.
Butikens telefonnummer är 0294 500 434.

Ateneum Butiken på nätet
ATENEUM BISTRO

Ateneum Bistro bjuder på klassiska finska bistrorätter med en modern twist. Lunch från tisdag till fredag kl. 11–14. Kaféet har dessutom ett kafésortiment.

Läs mer om Ateneum Bistro