Stilla skönhet

Ulla Rantanen: Sten i vattnet (1980). Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum. Bild: Finlands Nationalgalleri / Petri Virtanen.

Nordisk och östasiatisk interaktion

Det som förenar Nordens och Östasiens konst är synen på vardagens skönhet och närheten till naturen. Stilla skönhet fördjupar sig främst i 1950- och 1960-talets reducerade estetik. Utställningen presenterar parallellt bildkonst, keramik, textilkonst och arkitektur från finska, svenska, danska och japanska samlingar.

Stilla skönhet är en fortsättning på utställningen Japanomani i den nordiska konsten 1875–1918 som visades på våren 2016. Genom den populära utställningen föddes tanken på att undersöka hur företeelsen fortsatte senare på 1900-talet, och vilka nya former den tog. Utställningen fokuserar främst på ömsesidig växelverkan: den östasiatiska konsten tog också intryck från Norden. Vid sidan av Japan tog nordiska konstnärer, formgivare och arkitekter också intryck från Kina och Korea.

Verkens estetik är reducerad: geometriska former, förfinade färger och materialkänsla är drag som går igen i de verk som visas på utställningen. På utställningen visas omkring 250 verk, av vilka cirka en tredjedel ingår i Ateneums samlingar. Utställningens konstnärer är bland annat Aulis och Heidi Blomstedt, Rune Jansson, Aimo Kanerva, Carl Kylberg, Maija och Ahti Lavonen, Bernard Leach och Shoji Hamada, Kyllikki Salmenhaara, Key Sato, Helene Schjerfbeck, Jaakko Sievänen och Zao Wou-Ki. 

Vi får se ett stort antal verk från Mingei-museet i Tokyo (The Japan Folk Crafts Museum) och från Hayama Museum of Modern Art. Verk lånas bland annat också från Designmuseet i Helsingfors, Göteborgs konstmuseum och Moderna Museet i Sverige samt från Louisiana Museum of Modern Art i Danmark.

Utställningens kuratorer är amanuens Anne-Maria Pennonen och intendent Anna-Maria von Bonsdorff. I samband med utställningen utkommer en publikation på finska, svenska och engelska producerad av Ateneum.

Läs mer från utställningens pressmeddelandet

Pressmeddelande

Ateneums vinter 2019–2020 fokuserar på Helene Schjerfbecks resor och konstnärernas Ruovesi

Ateneums program vintern 2019–2020 har ändrats. På Ateneums tredje våning visas 22.11.2019–26.1.2020 utställningarna Resorna ledde till mig själv – Helene Schjerfbeck och Konstnärernas Ruovesi. Utställningarna förenas av platsens betydelse för konstnärernas produktion. Avvikelsen från tidigare angett program är att utställningen Iconic Works flyttas till…

Läs mera
På Instagram