Modern Women

Helene Schjerfbeck: Cirkusflickan (1916). Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum, samling Kaunisto. Bild: Finlands Nationalgalleri / Yehia Eweis.

Helene Schjerfbeck, Elga Sesemann, Sigrid Schauman & Ellen Thesleff

27.8.2020–2.1.2021
Kunstforeningen GL STRAND, Köpenhamn

Utställningen presenterar fyra finländska, kvinnliga konstnärer från början av 1900-talet: Helene Schjerfbeck (1862–1946), Sigrid Schauman (1877–1979), Ellen Thesleff (1869–1954) och Elga Sesemann (1922–2007).

Utställningen lyfter fram de fyra konstnärernas banbrytande roll inom konsten i Finland omkring sekelskiftet 1900 och under seklets första decennier. Utställningens konstnärer var ovanligt internationella, de reste allena utan manligt sällskap, vilket var mycket exceptionellt. De arbetade alla fram till sin död.

Utställningen tar fasta på den moderna kvinnans ställning mot bakgrunden av epokens samhälleliga, politiska och kulturella reformer. Utställningen vill visa att det i Finland var möjligt också för kvinnor att skapa sig en självständig karriär som konstnär. Utställningens teman granskas ur två olika synvinklar: kvinnan som skapar bilder och kvinnan som bildens objekt. Temana har en koppling till diskussionen om kvinnans ställning och möjligheter som alltjämt är en aktuell och viktig fråga världen över. På utställningen visas omkring 50 målningar och grafiska arbeten från Ateneums samlingar.

GL STRAND som ligger i centrum av Köpenhamn är den regionala konstföreningens utställningslokal med verksamhet sedan 1825. Det här är redan den femte platsen där Ateneums produktion Den moderna kvinnan presenteras (titeln varierar beroende på ort). Innan utställningen öppnas i Köpenhamn har den besökts av drygt 260 000 personer på olika håll i världen.

  • Independent Visions, Scandinavia House, New York, 26.4–7.10.2017
  • Den moderna kvinnan, Millesgården, Stockholm, 28.10–25.2.2018
  • Moderni nainen, Uleåborgs konstmuseum, Uleåborg, 15.4–2.9.2018
  • The Modern Woman, National Museum of Western Art, Tokyo, 18.6–23.9.2019

Kurator för utställningen på GL STRAND är Ateneums specialforskare Anu Utriainen. Publikationen Bilder av den moderna kvinnan som har getts ut på engelska och svenska hänför sig till utställningen.

Närmare uppgifter om utställningen finns på GL STRANDS webbplats.

Pressmeddelande

Ilja Repin, en av världens mest kända konstnärer på Ateneum våren 2021

  På Ateneums tredje våning visas 19.3–29.8.2021 en utställning av den internationelle mästaren, bildkonstnären Ilja Repin (1844–1930). Repin är Rysslands berömdaste målare, även älskad i Finland: hans ateljéhem låg på finska sidan i Kuokkala i Terijoki åren 1917–1930. Utställningen görs i samarbete med Tretjakovgalleriet…

Läs mera