Magnus Enckell

Magnus Enckell: Självporträtt (1918). Finlands nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum. Bild: Finlands nationalgalleri / Hannu Pakarinen

Målaren Magnus Enckell (1870–1925) är framför allt känd som representant för den finländska symbolismen. Utställningen presenterar ett täckande urval ur en av guldålderns mest betydelsefulla konstnärers produktion och lyfter fram honom som en mångsidig opinionsbildare inom kulturlivet.

PLATS: TREDJE VÅNINGEN

Magnus Enckell hör till Finlands guldålderns centrala konstnärer omkring sekelskiftet 1900, men hans produktion är ändå endast delvis känd. Ateneums utställning granskar Enckell ur flera synvinklar och presenterar hela hans produktion från fem decennier.

Utställningen och den bok som publiceras i samband därmed belyser konstnärens många olika sidor. Enckell var dels en radikal förnyare av konsten, men dels vilade han också på bildningens traditioner. Han var en drömmare, men också en internationell världsman, utställningskommissarie, ordförande för Konstnärsgillet i Finland samt målare av monumentalkonst. Såväl musik, teater som litteratur var viktiga för denne mångsidigt bildade konstnär.

På utställningen visas många tidigare okända verk, Enckells omfattande tecknade produktion, skissböcker samt fotografier från hans eget arkiv. På utställningen får vi se Enckells produktion allt ifrån tidiga verk från hans studietid på ritskolan ända fram till 1920-talets mytologiska motiv.

Utställningens kuratorer är Konstmuseet Ateneums museichef Marja Sakari, chefen för samlingsförvaltningen vid Finlands Nationalgalleri Riitta Ojanperä och Ateneums intendent Anna-Maria von Bonsdorff.

GUIDNINGAR

Fördjupa utställningsbesöket med en förhandsbokad guidning eller utställningsintro för att få mera ut av konsten!
Läs mer om beställda guidningar

EVENEMANG

Samtliga evenemang finns på evenemangskalendern

Konstverkstäder: Låt dig inspireras av Magnus Enckells tekniker
I verkstadsserien 4.11.2020–16.1.2021 låter vi oss inspireras av de olika tekniker Enckell använde sig av. Läs mer om verkstäder och köp din plats

UTSTÄLLNINGSKATALOG

I samband med utställningen publiceras en rikt illustrerad utställningskatalog med artiklar skrivna av sakkunniga. Boken ger en helhetsbild av en av Finlands guldålderskonstnär. Utställningskatalogen ges ut på finska, svenska och engelska. Redaktörer för boken är Hanne Selkokari och Lene Wahlsten.

Titta på kortfilmen

Magnus Enckell: Faun (1914)

 

Pressmeddelande

Ilja Repin, en av världens mest kända konstnärer på Ateneum våren 2021

  På Ateneums tredje våning visas 19.3–29.8.2021 en utställning av den internationelle mästaren, bildkonstnären Ilja Repin (1844–1930). Repin är Rysslands berömdaste målare, även älskad i Finland: hans ateljéhem låg på finska sidan i Kuokkala i Terijoki åren 1917–1930. Utställningen görs i samarbete med Tretjakovgalleriet…

Läs mera