Magnus Enckell

Magnus Enckell: Självporträtt (1918). Finlands nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum. Bild: Finlands nationalgalleri / Hannu Pakarinen

Målaren Magnus Enckell (1870–1925) är framför allt känd som representant för den finländska symbolismen. Till Enckells mest kända verk hör Gosse med dödskalle (1893) och Uppvaknandet (1894) som båda ingår i Ateneums samlingar. Ateneums utställning ger för första gången en täckande bild av konstnärens hela produktion.

PLATS: TREDJE VÅNINGEN

Magnus Enckell hör till den finska guldålderns mest centrala konstnärer omkring sekelskiftet 1900, men av hans produktion känner man endast till en del. Enckells konst som under 1890-talet dominerades av ett färgasketiskt uttryck och teckningar började efter sekelskiftet utvecklas mot ett alltmera måleriskt bildspråk, mot den ljus- och färgintensiva postimpressionismen.

Enckell hade en omfattande produktion, och i hans motivval ingår porträtt, landskap, fantasier, religiösa motiv, stilleben och personstudier. Han gjorde också ett flertal monumentalmålningar till offentliga utrymmen. Utställningen presenterar Enckells produktion allt ifrån hans tidigaste verk från studietiden på ritskolan fram till 1920-talets mytologiska motiv.

I samband med utställningen publiceras en täckande forskningsbaserad utställningskatalog som redigeras av Ateneums amanuens Hanne Selkokari. Kuratorer för utställningen är Ateneums museichef Marja Sakari, chefen för Finlands Nationalgalleris samlingsförvaltningen Riitta Ojanperä, och Ateneums intendent Anna-Maria von Bonsdorff.

GUIDNINGAR

Fördjupa utställningsbesöket med en förhandsbokad guidning eller utställningsintro för att få mera ut av konsten!
Läs mer om beställda guidningar

Pressmeddelande

Natalia Goncharovas utställning presenterar ”alltismens” banbrytare

På Konstmuseet Ateneums tredje våning visas 27.2–17.5.2020 en utställning av Natalia Goncharova. Natalia Goncharova (1881–1962) är känd som en av den ryska avantgardekonstens centralgestalter som inspirerade såväl ryska som västeuropeiska experimentella konstnärer. Utställningen omfattar ett stort urval av konstnärens arbeten från 1900-talets fyra första decennier. Innan…

Läs mera