Konstskatter från Ankeborgs Nationalgalleri

Konstskatter från Ankeborgs Nationalgalleri. Bild: Finlands Nationalgalleri / Hannu Aaltonen

För första gången någonsin visas mästerverk från Ankeborgs Nationalgalleri upp utanför sin hemstad. Efter många års intensiva förhandlingar har denna sällsynta ära nu förlänats konstmuseet Ateneum, detta som ett led i firandet av Finlands 100-åriga självständighet. Ankeborgskonstens pärlor visas vid sidan av Ateneum egna verk i utställningen Historier inom finsk konst. 

Nationalgalleri är Ankeborgs främsta galleri i sitt slag, själva redet för stadens konstnärliga värld. Det inhyser omfattande samlingar av anklighetens mest älskade konstverk från 1800-talet och framåt. Utställningen som nu är utlånad till Ateneum erbjuder ett urval representativa verk från den gyllene eran i Ankeborgs konsthistoria, tiden då konstverk som dessa bidrog till att befästa stadens befjädrade identitet. De uppvisar en känslosam bild av ankornas förhållande till varandra och till den omgivande naturen.

Många konstvetare har genom åren fascinerats av sambandet mellan ankeborgsk och finländsk konst. Man kan peka på åtskilliga paralleller: Ferdinand von Wrights välkända Stridande tjädertuppar har slående likheter med Stridande sjöfåglar av Fjädrinand von Wiggh; medan exempelvis Kraxeli Gallus-Knattela ofta utforskade snarlika teman som sin samtida kollega Akseli Gallen-Kallela.

Albatross Ejderfält: Farmägare Farmor

Albatross Ejderfält: Lekande knattar på stranden

Albatross Ejderfält: På Anketorg

Anki Fåglén: Alexander Lukas, dagdrivare

Kraxeli Gallus-Knattela: Ankunge med kråka

Kraxeli Gallus-Knattela: Kalle Ankas farbror

Kraxeli Gallus-Knattela: Kallervos förtrytelse

Andvild Lunnelund: Mårten Gås i sitt arbete

Hägro Simfot: Mot fattigdom

Wipö Vågman: Badankan

Fjädrinand von Wiggh: Stridande sjöfåglar

Pressmeddelande

Ateneums vinter 2019–2020 fokuserar på Helene Schjerfbecks resor och konstnärernas Ruovesi

Ateneums program vintern 2019–2020 har ändrats. På Ateneums tredje våning visas 22.11.2019–26.1.2020 utställningarna Resorna ledde till mig själv – Helene Schjerfbeck och Konstnärernas Ruovesi. Utställningarna förenas av platsens betydelse för konstnärernas produktion. Avvikelsen från tidigare angett program är att utställningen Iconic Works flyttas till…

Läs mera
På Instagram