Klassiker på turné 2017

Helene Schjerfbeck: Konvalescenten, 1888. Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum. Bild: Finlands Nationalgalleri / Hannu Aaltonen

Ateneums mest älskade klassiker– Helene Schjerfbecks Konvalescenten (1888) och Eero Järnefelts Trälar under penningen / Sved (1893) – firade jubileumsåret Finland 100 med en turné till elva finländska konstmuseer.

Se turnésidorna

Från och med februari 2017 visade Konvalescenten i Ålands konstmuseum i Mariehamn, Tammerfors konstmuseum, K.H.Renlunds museum – Mellersta Österbottens landskapsmuseum i Karleby, Kemi konstmuseum, Samemuseet Siida i Enare och i Raumo konstmuseum. Sved visades i Åbo konstmuseum, Tavastehus konstmuseum, Villmanstrands konstmuseum, Onni – Joensuu konstmuseum och Jyväskylä konstmuseum. Verken flyttade i nämnd ordning mellan museerna och visade i ungefär en månads tid på varje plats.

Helene Schjerfbeck: Konvalescenten (1888)

Verket är målat i byn St. Yves i Cornwall, England. Schjerfbeck besökte regionen i två repriser i slutet av 1880-talet. Samma år målningen blev färdig ställdes den ut i Salongen i Paris med titeln Première verdure, första grönskan. Sjuka barn var ett ofta återkommande motiv i den tidens konst, men Schjerfbecks verk talar lika mycket om hur livskraften återvänder. Penselföringen är livfull och Schjerfbecks sätt att gestalta ljuset närmar sig impressionismen. Målningen fick också goda recensioner i Paris. Även om mottagandet i hemlandet till en början var konfliktfyllt – verket ansågs rentav för realistiskt – köpte Finska Konstföreningen Konvalescenten som därigenom kom till Ateneums samlingar.

Eero Järnefelt: Trälar under penningen / Sved (1893)

Genom sved, det vill säga genom att bränna träd, röjdes bördig odlingsmark. Lantarbetarnas tunga arbete i Savolax målade Järnefelt delvis ute på platsen där sveden pågick, men allt eftersom arbetet framskred använde han sig också av fotografier som han hade tagit av modellerna och landskapet. De realistiska och naturalistiska strömningarna som rådde på konstfältet i Europa nådde också Finland. Järnefelt koncentrerade sig i huvudsak på inhemska motiv av vilka detta verk är det mest kända, och det hör till den finska guldålderns ikoner. Målningen vädjar till folks känslor och redan när målningen hade blivit färdig väckte den diskussioner om den fattiga befolkningens rättigheter.

Pressmeddelande

Fantastico! presenterar italiensk konst från 1920- och 1930-talet

I Konstmuseet Ateneum visas 10.5–19.8.2018 utställningen Fantastico! Italiensk konst från 1920- och 1930-talet. Utställningen berättar om strömningen kallad magisk realism som föddes i Italien under slutet av första världskriget. Betecknande för de utställda verken är en stillhet och hemlighetsfull stämning samt konflikten mellan dröm…

Läs mera
På Instagram

Öppettider

ti, fre 10–18
ons, to 10–20
lö, sö 10–17
må stängt

Biljettförsäljningen upphör 30 minuter före museet stängs.

SÄRSKILDA TIDER

Inträdesavgifter

Normal avgift 15 €
Nedsatt avgift 13 €
Under 18 år gratis
Med S-Förmånskortet 14 €

Biljettförsäljningen upphör 30 minuter före museet stängs.

Nedsatta avgifter och betalning
Kontaktuppgifter

Kaivokatu 2, 00100 Helsinki 0294 500 401 ainfo@ateneum.fi

Tillgänglighet

Våra dörrar ska stå öppna för så många som möjligt.

Tillgänglighet
Fråga om beställda guidningar

mån-fre kl. 9-15 +358 294 500 500

Ateneum Butiken

Gläd dig själv eller en vän: du kan köpa museets publikationer, affischer, postkort, presentartiklar och annat trevligt i Ateneum Butiken på museets bottenvåning.
Butikens telefonnummer är 0294 500 434.

Ateneum Butiken på nätet
ATENEUM BISTRO

Ateneum Bistro bjuder på klassiska finska bistrorätter med en modern twist. Lunch från tisdag till fredag kl. 11–14. Kaféet har dessutom ett kafésortiment.

Läs mer om Ateneum Bistro