Kaarina Kaikkonen

Kaarina Kaikkonen: Valon paino, 2016. Kuva: Kansallisgalleria / Jenni Nurminen

Bildhuggaren Kaarina Kaikkonen har realiserat två beställningsverk för konstmuseet Ateneum, ett för museets innergård och ett för den lilla parken mot Centralgatan. Kaikkonen är känd för sina rumsliga installationer och inleder en ny serie på Ateneum där samtidskonstnärer skapar verk för museets innergård. Kaikkonen, som hör till Finlands kändaste samtidskonstnärer, har gjort verk som väckt entusiasm både i Finland och på andra håll i världen. Man kan se verken utan att betala inträdesavgift till museet.

Kaikkonens verk Fallande ljus och Blommande själ tar fasta på något för livet alldeles elementärt, nämligen ljuset. Ljuset har genom hela konstens historia haft starkt symboliska betydelser. Förutom att ljuset förknippas med religion och årstidernas naturliga växlingar anses det också inverka på människosinnets upp- och nedgångar.

Fallande ljus som uppförs på museets innergård och Blommande själ i parken på Centralgatans sida är självständiga verk som står i förbindelse med varandra. Verket som står ute blickar mot våren medan installationen på innergården har en mörk underton.

Materialet i konstverken är begagnade skjortor som Kaikkonen har samlat in av frivilliga donatorer. De donerade skjortorna har sitt speciella kretslopp eftersom de föds på nytt när installationen ändrar form. Också skjortorna i de verk som visas på Ateneum har haft ett tidigare liv, bland annat i verket som visades i parken vid Didrichsens konstmuseum 2015. För Kaikkonen är använda skjortor ett speciellt viktigt material eftersom varje det i varje skjorta en gång har funnits ett hjärta.

Kaarina Kaikkonen: Kasvun henki, 2016. Kuva: Kansallisgalleria / Jenni Nurminen

Kaarina Kaikkonen: Blommande själ, 2016. Bild: Finlands Nationalgalleri / Jenni Nurminen

 

Materialet i skulptören Kaarina Kaikkonens (f. 1952) verk är begagnade kläder. Till hennes mest kända verk hör bland annat Vägen på Domkyrkans trappa i Helsingfors sommaren 2000 som var uppbyggd av begagnade herrkavajer, samt Livets stigar som förverkligades vid Gamla kyrkans skvär sommaren 2011. Under de senaste åren har Kaikkonen förverkligat installationer på olika håll i världen, bl.a. i Chile, Storbritannien, Italien och Förenta Staterna.

Pressmeddelande

Adel Abidins utställning behandlar vår historias smärtpunkter

På Konstmuseet Ateneum kan man den 14.3–22.4.2018 se nutidskonstnären Adel Abidins (f. 1973, Bagdad, Irak) utställning History Wipes. Utställningen visar upp videoinstallationer och skulpturer av den internationellt erkände Abidin, av vilka en del är nya och en del har kommit till under de senaste…

Läs mera
På Instagram

Öppettider

ti, fre 10–18
ons, to 10–20
lö, sö 10–17
må stängt

Biljettförsäljningen upphör 30 minuter före museet stängs.

SÄRSKILDA TIDER

Inträdesavgifter

Normal avgift 15 €
Nedsatt avgift 13 €
Under 18 år gratis
Med S-Förmånskortet 14 €

Biljettförsäljningen upphör 30 minuter före museet stängs.

Nedsatta avgifter och betalning
Kontaktuppgifter

Kaivokatu 2, 00100 Helsinki 0294 500 401 ainfo@ateneum.fi

Tillgänglighet

Våra dörrar ska stå öppna för så många som möjligt.

Tillgänglighet
Fråga om beställda guidningar

mån-fre kl. 9-15 +358 294 500 500

Ateneum Butiken

Gläd dig själv eller en vän: du kan köpa museets publikationer, affischer, postkort, presentartiklar och annat trevligt i Ateneum Butiken på museets bottenvåning.
Butikens telefonnummer är 0294 500 434.

Ateneum Butiken på nätet
ATENEUM BISTRO

Ateneum Bistro bjuder på klassiska finska bistrorätter med en modern twist. Lunch från tisdag till fredag kl. 11–14. Kaféet har dessutom ett kafésortiment.

Läs mer om Ateneum Bistro