Japanomani i den nordiska konsten 1875–1918

Japanomani i den nordiska konsten 1875–1918. Bild: Finlands Nationalgalleri / Hannu Pakarinen

I och med att Japan blev öppet på 1860-talet vaknade ett stort intresse för den japanska kulturen. Att samla på japansk konst och japanska föremål blev ett modefenomen. Detta hade stor inverkan på bildkonsten, formgivningen, hantverket och modet. Den österländska konstuppfattningen landsteg också i de nordiska länderna och gjorde en oåterkallelig inverkan på konstnärerna inom alla områden.

I Finland fick japanomanin ett grepp om både Albert Edelfelt och Helene Schjerfbeck. Den omvälvande bilduppfattningen i de japanska träsnitten inspirerade också Vincent van Gogh till att avbilda naturens små detaljer. Fransmannen Claude Monet reste till Oslo för att måla vintriga fjällandskap i japonistisk anda. I Ateneums utställning möter den internationella överdådiga utsmyckningen, konsten och designen den nordiska naturnära sensibiliteten.

Ateneum har alltsedan 2011 förberett detta stora forsknings- och utställningsprojekt som ska gå vidare till nationalgallerierna i Norge och Danmark. Utställningens huvudkurator är den internationella toppexperten, professor Gabriel P. Weisberg.

Konferensen Changes in the Visual Culture fre 19.2 kl. 10–18.30

Pressmeddelande

Ateneums vinter 2019–2020 fokuserar på Helene Schjerfbecks resor och konstnärernas Ruovesi

Ateneums program vintern 2019–2020 har ändrats. På Ateneums tredje våning visas 22.11.2019–26.1.2020 utställningarna Resorna ledde till mig själv – Helene Schjerfbeck och Konstnärernas Ruovesi. Utställningarna förenas av platsens betydelse för konstnärernas produktion. Avvikelsen från tidigare angett program är att utställningen Iconic Works flyttas till…

Läs mera
På Instagram