Hundra år av vänskap

Anitra Lucander: Kuninkaitten kumarrus, 1955. Ateneumin taidemuseo, Ateneumin ystävien kokoelma. Kuva: Kansallisgalleria

Under hundra år, 1919–2019, har Ateneums vänner donerat över 130 konstverk till Ateneum. Donationerna består av 24 målningar och två skulpturer samt fem skissböcker och hundra skisser av Helene Schjerfbeck. Genom utvalda konstverk ur Ateneums vänners samling delges publiken olika synpunkter på anskaffningssätt och källor. Dessutom ger utställningen information om konstverkens bakgrund och skeden.

Plats: tredje våningen

Utställningens verk bildar konstverkspar utgående från sina teman såsom religiösa motiv i Jusepe de Riberas Ecce Homo och Anitra Lucanders Konungarnas tillbedjan, exempel på hur man kan återge ljus i Alexander Lauréus och Sulho Sipiläs verk samt kvinnoporträtt i Hugo Simbergs och Marcus Collins produktion.

Från Helene Schjerfbecks (1862–1946) skissböcker och studier presenteras två olika teman:  teckningar hon gjorde 1877–1878 av verk i europeiska museisamlingar för att lära sig teknik och teckning samt illustrationer till boken Finska Folksagor 1880. Genom inköp av Schjerfbecks tidiga teckningar från studietiden till Ateneums samlingar har Ateneums vänner stött också museets forskningsverksamhet.

Till Ateneums vänners samling hör också två betydelsefulla verk av Helene Schjerfbeck, nämligen hennes tidiga Självporträtt (1884–1885) och porträttet Einar Reuter III (1919–1920). Dessa två verk visas under den tid utställningen Hundra år av vänskap pågår på en Helene Schjerfbeck-utställning på Royal Academy i London.

På Ateneums utställning visas också Marcus Collins arbete Dam i svart (1918) som ska doneras till samlingen 2019. För att köpa in verket har Ateneums vänner startat en jubileumsinsamling. Läs mer och donera till insamlingen (på finska)

Läs mera om Ateneums vänners jubileumsår

 

FÖRELÄSNINGSSERIE: DONATIONER AV ATENEUMS VÄNNER

För att hedra Ateneums vänners 100-årsjubileum arrangeras en föreläsningsserie som presenterar verk och konstnärer ur Ateneums vänners samling. Läs mera

Pressmeddelande

Resorna ledde till mig själv – Helene Schjerfbeck och Konstnärernas Ruovesi öppnas redan den 15 november 2019

  Konstmuseet Ateneums utställningar som öppnas i november får en tilläggsvecka. Utställningarna Resorna ledde till mig själv – Helene Schjerfbeck och Konstnärernas Ruovesi öppnas tidigare än aviserat redan den 15 november 2019 och pågår fram till den 26 januari 2020. En gemensam nämnare för…

Läs mera
På Instagram