Hundra år av vänskap

Anitra Lucander: Kuninkaitten kumarrus, 1955. Ateneumin taidemuseo, Ateneumin ystävien kokoelma. Kuva: Kansallisgalleria

Under hundra år, 1919–2019, har Ateneums vänner donerat över 130 konstverk till Ateneum. Donationerna består av 24 målningar och två skulpturer samt fem skissböcker och hundra skisser av Helene Schjerfbeck. Genom utvalda konstverk ur Ateneums vänners samling delges publiken olika synpunkter på anskaffningssätt och källor. Dessutom ger utställningen information om konstverkens bakgrund och skeden.

Plats: tredje våningen

Utställningens verk bildar konstverkspar utgående från sina teman såsom religiösa motiv i Jusepe de Riberas Ecce Homo och Anitra Lucanders Konungarnas tillbedjan, exempel på hur man kan återge ljus i Alexander Lauréus och Sulho Sipiläs verk samt kvinnoporträtt i Hugo Simbergs och Marcus Collins produktion.

Från Helene Schjerfbecks (1862–1946) skissböcker och studier presenteras två olika teman:  teckningar hon gjorde 1877–1878 av verk i europeiska museisamlingar för att lära sig teknik och teckning samt illustrationer till boken Finska Folksagor 1880. Genom inköp av Schjerfbecks tidiga teckningar från studietiden till Ateneums samlingar har Ateneums vänner stött också museets forskningsverksamhet.

Till Ateneums vänners samling hör också två betydelsefulla verk av Helene Schjerfbeck, nämligen hennes tidiga Självporträtt (1884–1885) och porträttet Einar Reuter III (1919–1920). Dessa två verk visas under den tid utställningen Hundra år av vänskap pågår på en Helene Schjerfbeck-utställning på Royal Academy i London.

På Ateneums utställning visas också Marcus Collins arbete Dam i svart (1918) som ska doneras till samlingen 2019. För att köpa in verket har Ateneums vänner startat en jubileumsinsamling.

Läs mera om Ateneums vänners jubileumsår

 

FÖRELÄSNINGSSERIE: DONATIONER AV ATENEUMS VÄNNER

För att hedra Ateneums vänners 100-årsjubileum arrangeras en föreläsningsserie som presenterar verk och konstnärer ur Ateneums vänners samling. Läs mera

Pressmeddelande

Magnus Enckells utställning till Ateneum – 150 år sedan den mångsidiga konstnärens födelse

  På Konstmuseet Ateneums tredje våning visas 23.10.2020–14.2.2021 en stor utställning av målaren Magnus Enckells (1870–1925) konst. Utställningen presenterar ett täckande urval ur en av guldålderns mest betydelsefulla konstnärers produktion och lyfter fram honom som en mångsidig opinionsbildare inom kulturlivet. Ateneum firar konstnärens 150-årsdag…

Läs mera