Historier inom finsk konst

Historier inom finsk konst - samlingsutställning. Bild: Finlands Nationalgalleri / Jenni Nurminen

Samlingsutställning presenterar klassiker i ett nytt ljus

I konstmuseet Ateneum finns landets äldsta och mest omfattande konstsamling. Den nya samlingsutställningen presenterar vårt lands mest älskade klassiker i ett nytt ljus. Utställningen lyfter denna gång fram de gamla pärlorna tillsammans med nya verk och pekar samtidigt på kopplingar till historien.

Historier inom finsk konst berättar om den finska konstens utveckling från 1809 fram till 1970-talet. Utställningen drar nya paralleller mellan den finska konstens historia, den internationella utvecklingen och olika företeelser i samhället. Sida vid sida finns inhemska och utländska mästerverk ur våra samlingar, bland annat Le Corbusiers Två kvinnor (1939), Hugo Simbergs Sårad ängel (1903), Edvard Munchs Badande män (1907–08) och Ilja Repins Porträtt av Natalia Nordmann (1900).

I de salarna med modern konst blickar Historier inom finsk konst mot tiden efter andra världskriget, återuppbyggnadsarbetet och mediesamhällets början. Här finns målningar, skulpturer och grafik av både inhemska och utländska konstnärer såsom Anitra Lucander, Unto Pusa, Ulla Rantanen, Anita Snellman och Sam Vanni. Dessutom presenteras utländsk grafik som med jämna mellanrum byts ut. I utställningen ingår också Eino Ruutsalos experimentella filmer och reklamer.

Brev, skissböcker, postkort och fotografier som visas i arkivsalen gör konstnärernas vardag levande. Salongshängningen med verk tätt intill varandra för tankarna hundra år tillbaka i byggnadens historia.

I utställningens arbetsgrupp medverkade museichef Susanna Pettersson, intendent Timo Huusko, amanuens Anu Utriainen, specialforskare Erkki Anttonen, arkiv- och bibliotekschef Hanna-Leena Paloposki och chefen för samlingsförvaltningen Riitta Ojanperä. Holländaren Marcel Schmalgemeijer svarar för den fascinerande utställningsarkitekturen medan rumsgrafiken är gjord av Mariëlle Tolenaar.

Utställningens teman

Läs mer om utställningens teman

Historier inom finsk konst -kortfilmer

Ateneum har producerat 13 kortfilmer av den finländska konstens klassiker.
Se filmerna

En bok om Akseli Gallen-Kallela i serien Ateneums konstnärer

Den rikt illustrerade boken placerar Gallen-Kallela i konstens europeiska kontext och ger en bild av hans fascinerande liv. Boken ges ut på svenska, finska och engelska. Läs mer

En multimediepresentation av Schjerfbecks verk på papper ingår i utställningen

Som en permanent del av utställningen visas en multimediepresentation av Helene Schjerfbecks verk på papper producerad med Dai Nippon Printing Co Ltd (DNP)’s digitala presentationsteknik. Akvarellerna, teckningarna och grafikbladen ingår i Ateneums samlingar, men de är ljuskänsliga och kan därför endast sällan visas på utställningar.

Samlingsbok med noveller av efterfrågade författare och artiklar av sakkunniga skribenter

I boken Historier inom finsk konst 16 sakkunniga skribenters artiklar leder in läsarna på utställningens teman. Boken innehåller dessutom fem noveller baserade på samlingarna skrivna av Riikka Ala-Harja, Juha Itkonen, Heidi Köngäs, Sirpa Kähkönen och Matti Rönkä. Boken ges ut på svenska, finska och engelska och kan köpas från museibutiken eller på nätet museoshop.fi.

Ett urval temaguidningar för skolor

Museet har förberett sex olika temaguidningar. Guidningarna inklusive arbetsuppgifter följer både utställningens olika teman och grundutbildningens nya läroplan. Tilläggsmaterial med bilder av konstverk samt förslag till diskussioner och uppgifter i anslutning till guidningarna finns på museets webbplats. Priset för en skolguidning är 70 euro. Guidningarna kan beställas också av andra grupper.

Allmänna visningar till utställningen

Läs mer om allmänna visningar

Utställningen får stöd av Dai Nippon Printing Co Ltd (DNP).

OBS! Sin ställning som ett nationalgalleri obligerar Konstmuseet Ateneum att låna ut verk till andra museer i Finland och utomlands, och för bl.a. denna orsak varierar samlingarnas upphängning i salarna något.

Pressmeddelande

František Kupkas internationella storutställning på Ateneum i februari

På konstmuseet Ateneum visas 22.2–19.5.2019 en utställning av den tjeckiske abstrakta konstens pionjär, František Kupka (1871–1957). Kupkas konst har beskrivits som ”modern färgpoesi”. På den internationella storutställningen får vi se Kupkas mest betydelsefulla verk bl.a. från Centre Pompidou, Guggenheimmuseet i New York och från…

Läs mera
På Instagram