Ateneums turnerande samling

Beda Stjernschantz: Överallt en röst oss bjuder..., 1895. Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum, saml. Antell. Bild: Finlands Nationalgalleri / Jouko Könönen

Symbolism

Mänsklighetens gåtor och stora filosofiska frågor tynger de olika konstarternas utövare omkring sekelskiftet 1900.

Blicken riktades mot människans psyke och brytningspunkter i livet såsom födelse, död och utvecklingen från barn till vuxen. Symbolisterna intresserade sig för drömmar och fantasier. De beskrev ofta teman från en osynlig värld.

Sina motiv sökte symbolisterna till exempel i litteraturen eller musiken. Det berömdaste litterära verket var Charles Baudelaires Det ondas blommor (1857). I de symbolistiska kretsarna beundrade man nyplatonismen och ansåg att den materiella världen endast avspeglade den verkliga, idéernas värld. Inom konsten byggdes bryggor mellan världarna.

Konsert

Auditoriet i Magnus Enckells (1870–1925) verk är Helsingfors universitets festsal. Man kan också identifiera de tre personerna i förgrunden: konstnären Väinö Blomstedt sitter nere till höger, mannen i mitten är tonsättaren Selim Palmgren och personen i profil till vänster är psykologen Albert Lilius. Magnus Enckell hörde till den finska guldålderskonstens mest bemärkta konstnärer vid tiden kring sekelskiftet. Under 1890-talet målade Enckell symbolistiskt, paletten var sparsam och uttrycket närmast att likna vid teckning, men efter sekelskiftet gick han i en allt mera målerisk riktning, mot en ljus- och färgrik postimpressionism.

Överallt en röst oss bjuder…

Många symbolister ansåg att musiken var den mest högtstående av alla konstformer. Man kan nästan höra den ena flickans sång och den andras spel i bilden. Beda Stjernschantz (1867–1910) hade studerat i Helsingfors och Paris och hörde till 1890-talets betydande symbolister. Målningen fick namn efter en rad i Suomis sång och är konstnärens viktigaste arbete. Det målades på ön Ormsö på den estniska kusten. Stämningen i bilden är drömsk och samtidigt både dekorativ och reducerad. Barnen som befinner sig i en nästan öde och skugglös omgivning målad med sparsamma färger representerar tidlös oskuldsfullhet och sårbar skönhet. Symbolisternas mål var inte att kopiera naturen, utan det yttre motivet stod alltid till den andliga sanningens och känsloyttringens tjänst.

Pressmeddelande

Magnus Enckells utställning till Ateneum – 150 år sedan den mångsidiga konstnärens födelse

  På Konstmuseet Ateneums tredje våning visas 23.10.2020–14.2.2021 en stor utställning av målaren Magnus Enckells (1870–1925) konst. Utställningen presenterar ett täckande urval ur en av guldålderns mest betydelsefulla konstnärers produktion och lyfter fram honom som en mångsidig opinionsbildare inom kulturlivet. Ateneum firar konstnärens 150-årsdag…

Läs mera