Ateneums turnerande samling

Sam Vanni: Komposition, 1957. Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum. Bild: Finlands Nationalgalleri / Hannu Pakarinen

Modernismens genombrott

1940–1960-talen

Krigen kastade en mörk skugga över hela Europa under 1940-talet. I Finland härjade vinterkriget 1939–1940 och fortsättningskriget 1941–1944 samt Lapplandskriget 1944–1945.

Konstnärerna lyfte fram det hot och den ångest kriget medförde, och det rådde brist på material ännu länge efter krigsslutet. Tron på framtiden avspeglas i återuppbyggnaden av städer och vägar. Den finska arkitekturen och formgivningen blev världkänd.

Inom konsten skedde en stor förändring i och med modernismens egentliga genombrott. Hos konkretisterna reducerades uttrycket till form och färg. På andra håll experimenterades i surrealismens efterdyningar eller målades världen så som den såg ut.

I 1950–70-talets Finland flyttade man från landsbygden till de industrialiserade städerna. Flyttandet fick också tankarna i rörelse. Studenterna började höja rösten för att rätta till samhälleliga missförhållanden. Medvetenheten slog fram inom musik, teater, litteratur, film och bildkonst. Den internationella konstens betydelse accentuerades. År 1961 arrangerade konstmuseet Ateneum den första ARS-utställningen som tog in framför allt italiensk, fransk och spansk informalism till Finland. Intryck från utställningen visade sig också i många finländska konstnärers produktion.

Anitra Lucander

Anitra Lucander (1918–2000) hör till den abstrakta konstens tidigaste föregångare i Finland som redan på 1950-talet gick in för ett icke-föreställande uttryck. Hennes konstnärliga utveckling influerades förutom av studier i Fria målarskolans internationella och inspirerande miljö också av resor bland annat till Frankrike och Indien.

Lucanders målningar i serien Komposition representerar en friare och lyrisk abstraktism som bygger på och har utvecklats från kubismen. Även om den visuella utgångspunkten kan ha varit ett stadslandskap är verket framför allt en komposition i färg och form.

Jaakko Sievänen

Den abstrakta konsten, och framför allt informalismen med betoning på en synnerligen fri tolkning av formen i stället för ett tydligt och geometriskt formspråk, drog över det finska konstfältet om inte förr så genom ARS-utställningen 1961. Jaakko Sievänen (f. 1932) hade sett informalistiska verk under sina utlandsresor redan tidigare. Han var också en av grundarna av den informalistiska Marsgruppen 1964.

 

Pressmeddelande

Magnus Enckells utställning till Ateneum – 150 år sedan den mångsidiga konstnärens födelse

  På Konstmuseet Ateneums tredje våning visas 23.10.2020–14.2.2021 en stor utställning av målaren Magnus Enckells (1870–1925) konst. Utställningen presenterar ett täckande urval ur en av guldålderns mest betydelsefulla konstnärers produktion och lyfter fram honom som en mångsidig opinionsbildare inom kulturlivet. Ateneum firar konstnärens 150-årsdag…

Läs mera