Ateneums turnerande samling

Eero Järnefelt: Sommarnatt med måne, 1889. Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum. Bild: Finlands Nationalgalleri / Antti Kuivalainen

Landskap

Under romantiken i början av 1800-talet började man uppskatta naturen på ett nytt sätt. I konsten ville man förmedla naturvyernas skönhet och storslagenhet.

Begreppet sublim (på franska sublime) utvecklades i de filosofiska kretsarna. Inom landskapsmåleriet såg man det sublima i fjällandskap, i molnformationer på himlen och i forsarna brus. Intresset för Nordens okuvade natur ökade.

Redan under 1800-talets första hälft förevigade man finska landskap i litografier som publicerades i portföljer för försäljning. Där ingick också bilder av den byggda miljön. Författaren Zachris Topelius stod bakom bokens idé: natur, människa och kultur bildar en helhet. Diktaren J. L. Runebergs romantiska synsätt var det motsatta. Han ansåg att vild natur och orörd ödemark var kulturens motsats och därför värdefull. Ett orört insjölandskap sett från en höjd har länge varit ett av Finlands landskapsideal.

Werner Holmberg

Trots att hans karriär blev kort hann Werner Holmberg (1830–1860) få ett avgörande inflytande på utvecklingen av vårt lands landskapsmåleri. Han var den första finländska konstnären av betydelse som reste till Düsseldorf i Tyskland för att få konstundervisning. I sin produktion kombinerade Holmberg den akademiska ateljétraditionen med realistisk och naturnära gestaltning. Han vandrade ute i det fria med ett skissblock i handen och tecknade ned sina intryck. På det sättet lyckades han skapa en känsla av verklighet och trovärdighet i sina verk som målades i ateljéförhållanden. Holmberg ansågs vara ett konstens underbarn men hans karriär som målare bröts av en lungsjukdom då han endast var 29 år gammal.

Pressmeddelande

Magnus Enckells utställning till Ateneum – 150 år sedan den mångsidiga konstnärens födelse

  På Konstmuseet Ateneums tredje våning visas 23.10.2020–14.2.2021 en stor utställning av målaren Magnus Enckells (1870–1925) konst. Utställningen presenterar ett täckande urval ur en av guldålderns mest betydelsefulla konstnärers produktion och lyfter fram honom som en mångsidig opinionsbildare inom kulturlivet. Ateneum firar konstnärens 150-årsdag…

Läs mera