Ateneums turnerande samling

Pekka Halonen: Tomater, 1913. Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum, saml. Antell. Bild: Finlands Nationalgalleri / Hannu Pakarinen

Klassiker

Under slutet av 1800-talet var Paris konstens europeiska centrum som drog till sig finländska och nordiska konstnärer.

De årligen återkommande Salongerna i Paris gav konstnärerna en möjlighet att göra stora genombrott. Albert Edelfelt belönades till exempel med tredje klassens medalj. Snart kunde man se Parisinfluenser i konsten. Friluftsmåleriet och realismen utraderade romantiken.

Perioden lämnade spår i konsthistorien i form av en stor mängd klassiker. I Finland kallades epoken guldåldern, och där befästes uppfattningen om den finska identiteten, människan och det finska landskapet.

Konstnärer

I oktober 1888 öppnades Ateneum som sedan dess har varit konstnärernas hus. Här har man studerat, betraktat och upplevt konst. Till en början svarade den 1846 grundade Finska Konstföreningen för samlingarna. Föreningen inledde med att förvärva konstnärers självporträtt och porträtt av andra konstnärer. Man ville visa att konst och kultur hade en viktig ställning i samhället.

Under decennierna efter att Finland hade blivit självständigt var självporträttet allt oftare ett sätt för konstnärerna att fundera över sitt eget arbete och att iaktta sig själva. I Ateneums samlingar ingår självporträtt och andra porträtt av olika material ända fram till 1970-talet.

Kalevala

Kalevala är en tryckt samling gamla finska dikter. Ursprungligen sjöngs de och gick i arv som en muntlig tradition från generation till generation. Den första versionen av Kalevala, sammanställd av Elias Lönnrot, gavs ut 1835 och den slutliga, utvidgade versionen 1849. Efter utgivningen började Kalevala betraktas som Finlands nationalepos.

De mytiska personerna och berättelserna i Kalevala inspirerade konstnärerna från början. Sina starkaste tolkningar i bildkonsten fick Kalevala omkring sekelskiftet 1900. Karelen, eller karelianismen, blev nationalromantikens ideal, vilket drev konstnärer med Akseli Gallen-Kallela i spetsen till att söka visuella intryck från Karelen där en stor del av Kalevaladikterna hade tecknats ner.

Pressmeddelande

Magnus Enckells utställning till Ateneum – 150 år sedan den mångsidiga konstnärens födelse

  På Konstmuseet Ateneums tredje våning visas 23.10.2020–14.2.2021 en stor utställning av målaren Magnus Enckells (1870–1925) konst. Utställningen presenterar ett täckande urval ur en av guldålderns mest betydelsefulla konstnärers produktion och lyfter fram honom som en mångsidig opinionsbildare inom kulturlivet. Ateneum firar konstnärens 150-årsdag…

Läs mera