Ateneums turnerande samling

Fanny Churberg: Sved, landskap från Nyland, 1872. Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum, saml. Ahlström. Bild: Finlands Nationalgalleri / Jukka Romu

Utställningen visas i


Rovaniemi konstmuseum
6.1–23.4.2017

Uleåborgs konstmuseum
13.5–17.9.2017

Kuopio konstmuseum
6.10.2017–4.3.2018

Konstmuseet Ateneum har sammanställt en utställning ur sina samlingar för att fira Finlands självständighetsjubileum. Utställningen täcker den finska konstens historia allt ifrån storfurstendömets tider och fram till 1960-talet. Den berättar om de förändringar som skett inom konstlivet i Finland och utomlands under historiens gång. Dessutom är utställningen uppbyggd enligt teman. Temana belyser landskapsmåleriet, hur människan har avbildats samt olika viktiga fenomen inom bildkonsten såsom symbolismen och vilken betydelse konstnärernas Parisresor hade.

Utställningen följer samma teman och uppläggning som samlingsutställningen Historier inom finsk konst som nu visas på Ateneum. Den ger besökarna en möjlighet att på olika håll i Finland se både klassiker och mera sällan visade verk. Bland konstnärerna vars verk visas finns Wäinö Aaltonen, Fanny Churberg, Albert Edelfelt, Akseli Gallen-Kallela, Eero Järnefelt, Essi Renvall, Tyko Sallinen och Ellen Thesleff.

Utställningen är producerad av Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum och dess kurator är amanuens Anu Utriainen.

Čájáhusa deavsttat davvisámegillii (PDF 668kB)

Utställningens teman

Läs mer om utställningens teman

Utställningens studiematerial

I studiematerialet som hänför sig till utställningen kan du hitta något att fundera på, förslag till diskussionsämnen samt uppgifter som man endera kan göra i museet, i skolan eller hemma, före eller efter ett museibesök.
Ladda ner materialet (PDF 552 kB)

Pressmeddelande

Ateneums vinter 2019–2020 fokuserar på Helene Schjerfbecks resor och konstnärernas Ruovesi

Ateneums program vintern 2019–2020 har ändrats. På Ateneums tredje våning visas 22.11.2019–26.1.2020 utställningarna Resorna ledde till mig själv – Helene Schjerfbeck och Konstnärernas Ruovesi. Utställningarna förenas av platsens betydelse för konstnärernas produktion. Avvikelsen från tidigare angett program är att utställningen Iconic Works flyttas till…

Läs mera
På Instagram