Henri Cartier-Bresson

Cartier-Bressons arbete bildar en berättelse om vår kontinent och alla de byggstenar dess kulturella, religiösa och sociala identitet består av.

Europa

Under trettio år reste Henri Cartier-Bresson kors och tvärs i Europa, genom Frankrike, Italien, Spanien, England och Tyskland. Det han lämnat efter sig från dessa år av resor är mycket mera än en samling fotografiska anteckningar. Hans arbete med att lyfta fram likheter och olikheter, individer och deras beteende, ritualer och folksamlingar – kort sagt människor – bildar en berättelse om vår kontinent och alla de byggstenar dess kulturella, religiösa och sociala identitet består av.

Pressmeddelande

Magnus Enckells utställning till Ateneum – 150 år sedan den mångsidiga konstnärens födelse

  På Konstmuseet Ateneums tredje våning visas 23.10.2020–14.2.2021 en stor utställning av målaren Magnus Enckells (1870–1925) konst. Utställningen presenterar ett täckande urval ur en av guldålderns mest betydelsefulla konstnärers produktion och lyfter fram honom som en mångsidig opinionsbildare inom kulturlivet. Ateneum firar konstnärens 150-årsdag…

Läs mera