Henri Cartier-Bresson

Ateneums höst lyses upp av en strålande stjärna från Frankrike. Henri Cartier-Bresson (1908–2004) hörde till förra århundradets mest betydelsefulla fotografer och han var en av den internationella fotostudion Magnum Photos grundare.

Henri Cartier-Bresson var som ögonvittne på plats och registrerade för eftervärlden både spanska inbördeskrigets fasor och frigivningen av fångar från koncentrationslägren efter andra världskriget. Cartier-Bresson var i Kina när Mao Tse Tung marscherade till Bejing och han fotograferade Mahatma Gandhi i Indien endast någon timme före lönnmordet. Hans foton har redan format bilden av världshistoriens milstolpar för flera generationer.

Henri Cartier-Bressons fotografi var ett sätt att berätta historier om livet, att fånga betydelsefulla, överraskande och avgörande ögonblick på film. Det viktigaste med att fotografera var enligt honom att ha perfekt och noggrann tajmning. Fotografen måste ständigt vara på sin vakt. Kameran var för honom som en skissbok, intuitionens och spontanitetens verktyg. Konststudierna i ungdomen och kontakterna med surrealistiska kretsar kan man se också i Cartier-Bressons dokumentariska produktion: ”Surrealismen har haft stark inverkan på mig. Jag har under hela mitt liv gjort allt jag kunnat för att aldrig svika den” (Henri Cartier-Bresson, Album de l’Exposition, 2013: 23).

Cartier-Bressons retrospektiva utställning omfattar närmare 300 fotografier från konstnärens långa karriär. Där ingår också arkivmaterial och film som kompletterar en klassikers historia på den internationella fotografins område.

Utställningen arrangeras i samarbete med fotostudion Magnum Photos och Fondation HCB.

Pressmeddelande

Ateneums vinter 2019–2020 fokuserar på Helene Schjerfbecks resor och konstnärernas Ruovesi

Ateneums program vintern 2019–2020 har ändrats. På Ateneums tredje våning visas 22.11.2019–26.1.2020 utställningarna Resorna ledde till mig själv – Helene Schjerfbeck och Konstnärernas Ruovesi. Utställningarna förenas av platsens betydelse för konstnärernas produktion. Avvikelsen från tidigare angett program är att utställningen Iconic Works flyttas till…

Läs mera
På Instagram