Fokus-sali: Moderni identiteetti

  • 28.1.–12.4.2020
Liput: museolipulla
Birger Carlstedt: Kukkaismyyjä, 1942, yksityiskohta.
Birger Carlstedt: Kukkaismyyjä, 1942, yksityiskohta. Kansallisgalleria / Ateneumin taidemuseo. Kuva: Kansallisgalleria / Hannu Pakarinen.

Moderni identiteetti -pienoisnäyttely esittelee Ateneumin kokoelmaan vuosina 2016–2019 hankittuja teoksia. Näyttely sisältää teoksia 17 taiteilijalta vuosilta 1908–1966. Heitä ovat muun muassa Birger Carlstedt, Ragni Cawén, Eva Cederström, Magnus Enckell, Gunvor Grönvik, Ole Kandelin, Elga Sesemann ja Hugo Simberg.

SIJAINTI: TOINEN KERROS, FOKUS-SALI

Fokus-sali esittelee tiiviitä nostoja Ateneumin kokoelmien taiteilijoista tai teemoista.

Näyttelyn teoksia yhdistää 1900-luvulle ominainen minuuden etsintä, moderni identiteetti, johon liittyy häilyminen turvalliseksi koetun vanhan ja epävarmuutta tuovan uuden välissä. Sosiologi Zygmunt Bauman (1925–2017) on käsitellyt minuuden muutoksia puhumalla jäykästä ja notkeasta modernista.

”Jäykän” modernin eli teollistumisen ajan ihminen saattoi säännellä tunteitaan ja minuuttaan suhteellisen ennustettavissa oloissa. ”Notkea” moderni viittaa puolestaan aikaan, jolloin yksilöllisyys muuttuu liikkuvaksi ja epävarmuuden sävyttämäksi. Varsinaisesti näin tapahtui vasta 1900-luvun lopulla, mutta nopea kaupungistuminen ja sodat aiheuttivat taiteilijoiden mielissä jo aiemmin monia identiteettiä ravistelleita kysymyksiä. Niitä pohdittiin sekä ihmiskuvissa että maisemien avulla.

Ateneumin taidemuseon kokoelma karttuu vuosittain joko museon omina ostoina tai sen saamina lahjoituksina. Museon tekemiä hankintoja määrittää kiinnostus etsiä kokoelmakokonaisuutta täydentäviä teoksia ja vahvistaa kokoelmia tiettyjen ajanjaksojen osalta. Tarkoitus on myös tuoda uusia näkökulmia jo tunnettujen taiteilijoiden tuotannosta saatuun kuvaan.

Viime vuosina hankintojen painopisteinä ovat olleet muun muassa taiteilijanaisten teosten lisääminen ja 1900-luvun suomalaista kaupunkielämää kuvaavien teosten hankkiminen. Hankintoja tehdään myös tulevia erikoisnäyttelyitä ajatellen.