Den magiska norden

Den magiska norden - Nationella mytologier. Bild: Finlands Nationalgalleri / Hannu Aaltonen

Nationella mytologier

Mytiska berättelser om det egna folkets heroiska förflutna var viktiga för de länder som i slutet på 1800-talet kämpade för sin nationella självständighet. Bildkonsten intog en central plats i den strävan. I Finland återgav man främst händelserna i Kalevala och i Norge vikingatiden. Eposet Kalevala bygger på folkdiktning. Man ville dock tro att det var en beskrivning av det finska folkets ursprungliga guldålder och en visdom som den importerade kristendomen ännu inte hade fördunklat.

Akseli Gallen-Kallela lyckades i sina målningar ge de övernaturliga händelserna i Kalevala en dramatisk kraft. Därmed handlade han på samma sätt som norrmannen Gerhard Munthe, som med de sagoakvareller han målade från och med år 1893 ville säkerställa att traditionen bevarades genom en förnyelse av folkkonsten. Man vet att Gallen-Kallela studerade Munthes sagoakvareller redan år 1894.

< Myterna och den konstnärliga fantasin | Den magiska norden | Folklivsskildring och folkliga traditioner >

Pressmeddelande

Ilja Repin, en av världens mest kända konstnärer på Ateneum våren 2021

  På Ateneums tredje våning visas 19.3–29.8.2021 en utställning av den internationelle mästaren, bildkonstnären Ilja Repin (1844–1930). Repin är Rysslands berömdaste målare, även älskad i Finland: hans ateljéhem låg på finska sidan i Kuokkala i Terijoki åren 1917–1930. Utställningen görs i samarbete med Tretjakovgalleriet…

Läs mera