Den magiska norden

Den magiska norden - Myterna och den konstnärliga fantasin. Bild: Finlands Nationalgalleri / Hannu Aaltonen

Myterna och den konstnärliga fantasin

Människans och naturens långa samexistens har också skapat en rik och levande folkdiktning i Finland och Norge. Folksagor och -berättelser är fulla av fantastiska varelser och äventyr där huvudpersonerna genomgår eller bevittnar metamorfoser. Den livlösa naturen kan vakna till liv, människor kan förvandlas till djur eller tvärtom. Många konstnärer illustrerade dessa berättelser och kryddade dem med egna gestalter. Idealet blev en konstnär som likt ett barn kunde leva sig in i naturen. En natur som på ett drömlikt sätt kunde vara på samma gång både lockande och skrämmande.

De mest berömda och säregna av de konstnärer som öste ur folkloren är Hugo Simberg och Theodor Kittelsen. Simbergs smådjävlar och andra gestalter kan anta mänskliga och till och med sympatiska drag, men i Kittelsens konst är varelserna alltid skrämmande, som gumman Pesta, som föreställer pesten.

< Människans sårbarhet | Den magiska norden | Nationella mytologier >

Pressmeddelande

Magnus Enckells utställning till Ateneum – 150 år sedan den mångsidiga konstnärens födelse

  På Konstmuseet Ateneums tredje våning visas 23.10.2020–14.2.2021 en stor utställning av målaren Magnus Enckells (1870–1925) konst. Utställningen presenterar ett täckande urval ur en av guldålderns mest betydelsefulla konstnärers produktion och lyfter fram honom som en mångsidig opinionsbildare inom kulturlivet. Ateneum firar konstnärens 150-årsdag…

Läs mera