Den magiska norden

Den magiska norden - Människans sårbarhet. Bild: Finlands Nationalgalleri / Hannu Aaltonen

Människans sårbarhet

I slutet av 1800-talet var det mänskliga livets gåtfullhet ett av konstens dominerande teman. Isynnerhet skildrade man pubertetsungdomar och barn på väg in i puberteten. Puberteten antogs vara ett tillstånd där människan övergår från barndomens oskuld och förundran till en medvetenhet om gränserna mellan sig själv och den övriga världen. Barndomen ansågs vara en romantisk tid, då människan inte ifrågasätter saker och då hon har en instinktiv förmåga att förstå de krafter och den visdom som döljer sig i världen.

I puberteten förlorade människan denna förmåga. Följden blev en sorgsenhet och känsla av utanförskap, melankoli, som visserligen också kunde hjälpa henne att se saker på ett nytt sätt. Att fatta egna beslut och att inse sina begränsningar kunde också leda till skuldkänslor. Föreställningen om att barnets värld intar en särställning härstammar redan från filosofen Arthur Schopenhauer, men den intresserade i slutet av 1800-talet även psykoanalysen, som just då började ta sina första steg.

< Landskapet som sinnestillstånd | Den magiska norden | Myterna och den konstnärliga fantasin >

Pressmeddelande

Magnus Enckells utställning till Ateneum – 150 år sedan den mångsidiga konstnärens födelse

  På Konstmuseet Ateneums tredje våning visas 23.10.2020–14.2.2021 en stor utställning av målaren Magnus Enckells (1870–1925) konst. Utställningen presenterar ett täckande urval ur en av guldålderns mest betydelsefulla konstnärers produktion och lyfter fram honom som en mångsidig opinionsbildare inom kulturlivet. Ateneum firar konstnärens 150-årsdag…

Läs mera