Den magiska norden

Den magiska norden - Landskapet som sinnestillstånd. Bild: Finlands Nationalgalleri / Hannu Aaltonen

Landskapet som sinnestillstånd

Norrmän och finländare har traditionellt levt nära naturen. Naturen har därför blivit något av en vän som bör accepteras på gott och ont. Födelse och död i naturens kretslopp har också lätt kopplats samman med människans öde. En andlig förbindelse mellan människan och naturen kom till synes i Europa redan under romantiken i början av 1800-talet, men den fördjupades och fick nya dimensioner i slutet av seklet.

Den nordiska naturens särdrag, så som ljusa sommarnätter och vidsträckta skogar, uppfattades ute i Europa som exotiska och mystiska, vilket ökade intresset för den nordiska landskapskonsten. Speciellt har den namnkunnigaste nordiska konstnären, Edvard Munch, blivit känd för det sätt på vilket han knyter ihop alla bildens olika element. I hans landskap smälter naturens former och människans sinnestillstånd samman.

| Den magiska norden | Människans sårbarhet >

Pressmeddelande

Magnus Enckells utställning till Ateneum – 150 år sedan den mångsidiga konstnärens födelse

  På Konstmuseet Ateneums tredje våning visas 23.10.2020–14.2.2021 en stor utställning av målaren Magnus Enckells (1870–1925) konst. Utställningen presenterar ett täckande urval ur en av guldålderns mest betydelsefulla konstnärers produktion och lyfter fram honom som en mångsidig opinionsbildare inom kulturlivet. Ateneum firar konstnärens 150-årsdag…

Läs mera