Den magiska norden

Den magiska norden - Konstnärsporträtt: den intuitiva konstnären. Bild: Finlands Nationalgalleri / Hannu Aaltonen

Konstnärsporträtt: den intuitiva konstnären

När konstnärerna målade självporträtt, eller porträtt av sina kamrater, var det väsentliga inte längre att återge modellernas yttre drag. Däremot ville man uttrycka någonting av människans inre, hennes själsliv, drömmar och fantasi. Särskilt i självporträtten accentuerades idén om konstnären som en intuitiv visionär. Till exempel motsatte sig Hugo Simberg boklärdom och såg teknisk skicklighet som ett direkt hinder för det äkta och oförfalskade konstnärliga uttrycket.

I många av de samtida porträtten betonas blicken. I Ellen Thesleffs och Edvard Munchs självporträtt uppstår en direkt och intensiv kontakt mellan konstnären och betraktaren. Blicken kan också vara nedslagen, därigenom betonande konstnärens djuptänkthet och anlag för melankoli, som i Halfdan Egedius målning Drömmaren (porträtt av Torleiv Stadskleiv, 1899). Kännetecknande för tidens melankoli var en lyhörd känslighet och en vågrörelse mellan självförtroende och självtvivel.

< Folklivsskildring och folkliga traditioner | Den magiska norden |

Pressmeddelande

Magnus Enckells utställning till Ateneum – 150 år sedan den mångsidiga konstnärens födelse

  På Konstmuseet Ateneums tredje våning visas 23.10.2020–14.2.2021 en stor utställning av målaren Magnus Enckells (1870–1925) konst. Utställningen presenterar ett täckande urval ur en av guldålderns mest betydelsefulla konstnärers produktion och lyfter fram honom som en mångsidig opinionsbildare inom kulturlivet. Ateneum firar konstnärens 150-årsdag…

Läs mera