Den magiska norden

Den magiska norden - Folklivsskildring och folkliga traditioner. Bild: Finlands Nationalgalleri / Hannu Aaltonen

Folklivsskildring och folkliga traditioner

På 1890-talet blev folket intressant för bildkonsten på ett nytt sätt. Tidigare hade folket skildrats så att man studerade dess särdrag som ur en forskningsresandes perspektiv. Nu närmade man sig folkliga traditioner med större respekt. Man trodde att människor som i århundraden levt på naturahushållning ägde en primitiv vishet och en uråldrig kunskap som i sista hand utgjorde den hemliga grunden också för moderna vetenskapliga uppfinningar. Då de franska symbolisterna reste till Bretagne för att försöka finna det autentiska livet, färdades norrmännen till Telemark och finländarna till Karelen.

Pekka Halonen studerade år 1894 för Paul Gauguin i Paris. Den år 1900 målade Vägröjare i Karelen skildrar det för finländarna typiska lugna och segdragna arbetssättet. Ett annat av konstnärernas favoritteman var folkmusikens charm och den ohämmade förbindelse med medvetandets underströmmar som musiken ledde till.

< Nationella mytologier | Den magiska norden | Konstnärsporträtt: den intuitiva konstnären >

Pressmeddelande

Magnus Enckells utställning till Ateneum – 150 år sedan den mångsidiga konstnärens födelse

  På Konstmuseet Ateneums tredje våning visas 23.10.2020–14.2.2021 en stor utställning av målaren Magnus Enckells (1870–1925) konst. Utställningen presenterar ett täckande urval ur en av guldålderns mest betydelsefulla konstnärers produktion och lyfter fram honom som en mångsidig opinionsbildare inom kulturlivet. Ateneum firar konstnärens 150-årsdag…

Läs mera