Bröderna von Wright

Ferdinand von Wright: Haminanlaks trädgård, ca 1856-57. Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum. Bild: Finlands Nationalgalleri

Konstnärsbröderna Magnus, Wilhelm och Ferdinand von Wright är kända för sina mångsidiga porträtt, landskap och fågelmålningar samt för sina vetenskapliga djur- och växtillustrationer. Den färgrika storutställningen kompletteras med nya verk av Sanna Kannisto och Jussi Heikkilä.

Utställningen Bröderna von Wright är en del av programmet under det självständiga Finlands hundraårsjubileum.

Utställningen är öppen fram till söndag 25.2. Ateneum är öppet ti–sö 20–25.2 kl. 10–20 varje dag. Läs mer om programmet

Utställningen lyfter fram nya synvinklar och fokuserar på forskning kring brödernas konst-, kultur- och vetenskapshistoriska betydelse. På utställningen i museets hela tredje våning visas oljemålningar, akvareller, grafik och skisser. Den omfattar drygt 300 verk ur Ateneums samlingar samt lån från finska och svenska offentliga och privata samlingar. Till utställningen lånar Naturhistoriska centralmuseet också ut fåglar som Magnus von Wright har konserverat. Utställningens chefskurator är amanuens Anne-Maria Pennonen och Osmo Leppälä står för utställningsarkitekturen.

Vid sidan av brödernas konst presenteras nya verk av fotokonstnär Sanna Kannisto (f. 1974) och konceptkonstnär Jussi Heikkilä (f. 1952). Kannisto gör sina naturmotiv till stilleben genom att hon för ut sin fotostudio i naturen. Hon ser sig själv som ett slags samlare som utökar sin samling med den ena arten efter den andra. Heikkilä tar i sina verk ställning till jordens tillstånd och framför allt till fåglarnas betydelse som indikatorer på miljöns tillstånd och havens belastning.
Läs mer om Sanna Kannisto
Läs mer om Jussi Heikkilä

I samband med utställningen utkommer en publikation Bröderna von Wright. Konst, vetenskap och liv som Ateneum producerat, och den ger en mångsidig bild av ny forskning kring bröderna. Publikationen är redigerad av Anne-Maria Pennonen och specialforskaren Erkki Anttonen. Boken utkommer på finska, svenska och engelska.

Brödernas intresse för natur fick sin början genom faderns jaktintresse

Bröderna von Wright växte upp på herrgården Haminanlaks nära Kuopio. Brödernas naturintresse fick sin början genom faderns, major Henrik Magnus von Wrights, intresse för jakt. Bröderna blev skickliga jägare och började dokumentera de fåglar de hade jagat.

Genom att bröderna iakttog och avbildade fåglar under en lång tid lärde de sig mycket om naturen. Utmärkande för deras verk är den detaljerade, vetenskapliga precisionen. Samtidigt förmedlar deras konst en speciell kärlek till naturen. Verken återspeglar sin samtids, 1800-talets, skönhetsvärden.

Den äldste av bröderna, Magnus von Wright (1805–1868), som är känd för sina landskapsmålningar, var en på sin tid inflytelserik kulturperson i Helsingfors. Han verkade bland annat som lärare i Helsingfors universitets ritsal och som sakkunnig i Finska Konstföreningen, och medverkade därigenom till att Ateneums samlingar föddes. I sina målningar med Helsingforsmotiv såsom Från Skatudden (1868) och Kall vintermorgon ”utsigt från mitt fönster” (Annegatan) (1868) beskrev han den förändring som skedde i staden. 

Wilhelm von Wright (1810–1887) verkade huvudsakligen i Stockholm och på ön Orust på Sveriges västkust. Han arbetade som vetenskaplig illustratör för Kungliga vetenskapsakademien i Sverige. Wilhelm bistod sin bror Magnus med illustrationer till verket Svenska foglar som presenterade fågelbeståndet i Sverige. Verket omfattar 182 färglagda teckningar där fåglarna är avbildade med vetenskaplig exakthet. Enligt vår tids ornitologer stämmer brödernas bilder fortfarande. Wilhelms karriär blev kortare än de andra brödernas på grund av förlamning.

Mest känd är den yngste brodern Ferdinand von Wright (1822–1906). Han är framför allt känd för sina fågelmålningar, såsom Stridande tjädertuppar (1886) och En berguf som slagit en hare (1860). Han hörde till de första finländska bildkonstnärerna som livnärde sig på sin konst. Ferdinand, vars karriär blev längre än brödernas, blev senare en gammal mästare som hedrades av unga konstnärer.

Från Ateneum går utställningen 2018 vidare till Kuopio konstmuseum och Tikanojas konsthem i Vasa.

Utställningen Bröderna von Wrights partner är Högholmens djurpark.
Läs mer

#vonwright

Studio-salen

Studio-salen är ett aktivitetsrum i Bröderna von Wright -utställningen. I Studio-salen kan man slå sig ner och koncentrera sig på att iaktta och teckna. I utrymmet kan man även testa en ritkamera, camera obscura, och göra ett porträtt. Magnus von Wright använde en liknande apparat när han tecknade panoramer.

Plock ur utställningens rikliga kringprogram

To 1.2 kl. 17–17.45
BRÖDERNA VON WRIGHT -FÖRELÄSNING
Ateneumsalen. Ledande konservator Kirsi Hiltunen berättar om arbetet bakom utställningen Bröderna von Wright. På finska. Inträde för priset av en museibiljett eller med museikortet.

Lö 10.2 kl 12–15
BRÖDERNA VON WRIGHT -TEMADAG
Föreläsningarna och visningarna erbjuder olika slags synvinklar på bröderna von Wrights konst, landskap och fågelskådande. Hur ser en naturvetare på brödernas konst? Magnus von Wright avbildade i sin konst mycket av Helsingfors – hur har landskapen förändrats sedan konstnärsbrödernas tid? På finska. Inträde för priset av en museibiljett eller med museikortet. Läs mera

Bröderna von Wright -skolmaterial

Materialet är planerat för lärare och andra vuxna som arbetar med barn och unga. Läs mer.

Stridande tjädertuppar -kortfilm

Se även mer Historier inom finsk konst -kortfilmer

Pressmeddelande

Fantastico! presenterar italiensk konst från 1920- och 1930-talet

I Konstmuseet Ateneum visas 10.5–19.8.2018 utställningen Fantastico! Italiensk konst från 1920- och 1930-talet. Utställningen berättar om strömningen kallad magisk realism som föddes i Italien under slutet av första världskriget. Betecknande för de utställda verken är en stillhet och hemlighetsfull stämning samt konflikten mellan dröm…

Läs mera
På Instagram

Öppettider

ti, fre 10–18
ons, to 10–20
lö, sö 10–17
må stängt

Biljettförsäljningen upphör 30 minuter före museet stängs.

SÄRSKILDA TIDER

Inträdesavgifter

Normal avgift 15 €
Nedsatt avgift 13 €
Under 18 år gratis
Med S-Förmånskortet 14 €

Biljettförsäljningen upphör 30 minuter före museet stängs.

Nedsatta avgifter och betalning
Kontaktuppgifter

Kaivokatu 2, 00100 Helsinki 0294 500 401 ainfo@ateneum.fi

Tillgänglighet

Våra dörrar ska stå öppna för så många som möjligt.

Tillgänglighet
Fråga om beställda guidningar

mån-fre kl. 9-15 +358 294 500 500

Ateneum Butiken

Gläd dig själv eller en vän: du kan köpa museets publikationer, affischer, postkort, presentartiklar och annat trevligt i Ateneum Butiken på museets bottenvåning.
Butikens telefonnummer är 0294 500 434.

Ateneum Butiken på nätet
ATENEUM BISTRO

Ateneum Bistro bjuder på klassiska finska bistrorätter med en modern twist. Lunch från tisdag till fredag kl. 11–14. Kaféet har dessutom ett kafésortiment.

Läs mer om Ateneum Bistro