Wipö Vågman: Badankan

Konstskatter från Ankeborgs Nationalgalleri. Bild: Finlands Nationalgalleri / Hannu Aaltonen

Konstskatter från Ankeborgs Nationalgalleri. Bild: Finlands Nationalgalleri / Hannu Aaltonen

Wipö Vågman, ankeborgare
Badankan
Ankeborgs Nationalgalleri

Wipö Vågman betraktas allmänt som Ankeborgs mest framstående skulptör. Ett flertal offentliga byggnader, broar etc. utsmyckas av hans alster. Ett envist rykte gör dessutom gällande att stadens monumentala staty av Cornelius Knös uppstod i hans ateljé, vilket dock bestämt tillbakavisas av Vågman själv. Den arkaiskt minimalistiska Badankan utgör ett förstklassigt exempel på Vågmans ungdomliga uttrycksstil. Konstnären utförde flera versioner av skulpturen, varav den som här visas är den största. Verket kan ses som en kommentar till den eviga frågan: Varför skyler ankorna sina nedre regioner bara när de badar?