Kraxeli Gallus-Knattela: Kallervos förtrytelse

Konstskatter från Ankeborgs Nationalgalleri. Bild: Finlands Nationalgalleri / Hannu Aaltonen

Konstskatter från Ankeborgs Nationalgalleri. Bild: Finlands Nationalgalleri / Hannu Aaltonen

Kraxeli Gallus-Knattela, ankeborgare
Kallervos förtrytelse
Ankeborgs Nationalgalleri

Kraxeli Gallus-Knattelas tidiga verk inspirerades av fågelvärldens romantiska ideal, där den råa urskogen presenteras som Ankeborgs historiska och kulturella vagga. Den majestätiska ursprungsnaturen var hembygd för ociviliserade för-ankor, vars ädla och ihärdiga karaktär tycktes förebåda samma anda som ännu genomsyrar den stad, som kom att uppstå på platsen tusentals år senare. Kallervos förtrytelse kan tolkas som den ensamma ankans stridsrop i kampen mot världen runtomkring.