Kraxeli Gallus-Knattela: Ankunge med kråka

Konstskatter från Ankeborgs Nationalgalleri. Bild: Finlands Nationalgalleri / Hannu Aaltonen

Konstskatter från Ankeborgs Nationalgalleri. Bild: Finlands Nationalgalleri / Hannu Aaltonen

Kraxeli Gallus-Knattela, ankeborgare
Ankunge med kråka
Ankeborgs Nationalgalleri

Alla känner till historien bakom Joakim von Ankas första enkrona, men berättelsen om hans andra mynt låg förlorad i det förgångnas dimmor tills det uppdagades att den unge Joakim en gång stod modell för Kraxeli Gallus-Knattela. Vid ett besök på von Anka-borgen fascinerades Gallus-Knattela av hur ankungen erövrade ett mynt från en kråka i utbyte mot en brödbit. Gallus-Knattela, som i sina ungdomsverk ofta avbildade det dagliga livet hos de fattiga och mindre lyckligt lottade, kunde nog aldrig tänka sig att en av hans modeller en dag skulle bli världens rikaste anka.