Anki Fåglén: Alexander Lukas, dagdrivare

Konstskatter från Ankeborgs Nationalgalleri. Bild: Finlands Nationalgalleri / Hannu Aaltonen

Konstskatter från Ankeborgs Nationalgalleri. Bild: Finlands Nationalgalleri / Hannu Aaltonen

Anki Fåglén, ankeborgare
Alexander Lukas, dagdrivare
Ankeborgs Nationalgalleri

Alexander Lukas har en personlighet som lätt kan uppfattas som provokativ, och den till synes enkla uppgiften att sitta modell för ett porträtt kändes för honom alltför mycket som att arbeta. Konflikten som uppstod mellan modellen och konstnären, Anki Fåglén, tar sig i det färdiga porträttet uttryck i inbilska hånleenden och tvetydiga gester som fångats med känsliga penseldrag. Det är olyckligt att denna målning aldrig tidigare har ställts ut offentligt, för den markerar en nyfunnen vitalitet och en säkerhet i touchen hos en konstnär som vid tillfället var hårt ansträngd av en överlastad arbetsbörda med kommersiella porträtt.