Fanny Churberg, Kuutamo, harjoitelma, 1878.
Fanny Churberg, Kuutamo, harjoitelma, 1878. Kansallisgalleria / Ateneumin taidemuseo, kok. Sourander. Kuva: Kansallisgalleria / Jukka Romu

Creating the Self

6.12.201926.4.2020
Taidemuseo Kumu, Tallinna

Creating the Self: Emancipating Women in Estonian and Finnish Art on Viron taidemuseo Kumun ja Ateneumin taidemuseon yhteistyössä toteuttama laaja tutkimus- ja näyttelyprojekti, joka esittelee virolaisten ja suomalaisten naistaiteilijoiden teoksia ajalta 1850–1950.

Hanke pohjautuu Kumun koordinoimaan virolaisten naistaiteilijoiden uraauurtavaan tutkimukseen sekä Ateneumin tuottamiin näyttelyihin Images of the Modern Woman ja Kohtaamisia kaupungissa. Kummassakin näyttelyssä kuraattorina on ollut Ateneumin erikoistutkija Anu Utriainen, jolla on keskeinen rooli myös Kumussa esitettävän näyttelyn suunnittelutiimissä.

Näyttelyssä nousevat esiin naisen uudet identiteetit ja roolit sekä niiden muotoutuminen sadan vuoden ajanjakson aikana. Naistaiteilijoiden työ, asema ja mielenkiinnon kohteet muuttuivat yhteiskunnan mukana. Kiinnostavaa on, miten erilaisista lähtökohdista näyttelyn taiteilijat olivat lähtöisin, missä maissa ja kaupungeissa he opiskelivat, keitä he kohtasivat ja miten tämä näkyy heidän taiteessaan. Mukana on syntyperältään baltiansaksalaisia, venäläisiä, virolaisia, suomalaisia ja ruotsalaisia naistaiteilijoita, joiden muodostamat verkostot tulevat näyttelyssä näkyviksi, haastamaan miestaiteilijoiden dominoimaa taidehistorian kaanonia.

Näyttelyn keskeisiä teemoja ovat naistaiteilijoiden omakuvat, koulutus, uusi ja moderni naiseus, dekadenssi ja femme fatale, muuntuvat sukupuolikäsitykset, muoti sekä naisena olemisen erot ja yhtäläisyydet neuvostosysteemissä ja länsimaisessa yhteiskunnassa. Näyttelyn taiteilijoita ovat muun muassa Maria WiikHelene Schjerfbeck, siskokset LydiaNatalie ja Kristine Mei, Elga Sesemann sekä Karin Luts.

Creating the Self: Emancipating Women in Estonian and Finnish Art -näyttelyn kuraattoreita ovat Tiina Abel ja Anu Allas (Kumu). Tutkimus- ja kuraattoriryhmässä ovat mukana myös Kadi Polli ja Karin Pastak (Kumu), Bart Pushaw sekä Ateneumin edustajana Anu Utriainen. Kumu julkaisee näyttelyn yhteydessä viroksi ja englanniksi näyttelyluettelon, jonka artikkeleista vastaavat edellä mainitun kuraattoritiimin jäsenten ohella Ateneumin intendentti Timo Huusko sekä amanuenssi Anne-Maria Pennonen.

Tutustu näyttelyyn Kumun sivuilla