Pekka Halonen 150 år

PEKKA HALONEN
Lapinlax 1865 – 1933 Tusby

Pekka Halonen hade bondebakgrund, han började studera vid Finska konstföreningens ritskola i Ateneum år 1885. Under sitt sista studieår färdigställde han bland annat kolteckningen Ung konstnär. Samma år reste han med hjälp av ett stipendium till Paris för att studera vid Académie Julian. I Paris blev han vän med Axel Gallén, Eero Järnefelt och Emil Wikström.

Halonens verk visades för första gången för publik vid en utställning arrangerad av Finlands konstnärer 1891. På hösten samma år reste Halonen tillbaka till Paris, men återvände följande sommar till Finland och reste tillsammans med sin bror till Karelen, där han i Ruskeala målade verket Genvägen (1892). År 1893 reste Halonen till Paris med Väinö Blomstedt. Han övergav sina studier vid Académie Colarossi när han och Blomstedt i februari 1894 blev elever vid Paul Gauguins privatakademi. Det var under denna Parisvistelse Halonens intresse för filosofi och esoteriska läror väcktes och han färdigställde verket Stilleben. I Paris blev Halonen också intresserad av japanska träsnitt och Gauguins syntetism. Även Puvis de Chavannes avskalade muralmålningar fascinerade honom.

Pekka och Maija Halonen gifte sig 1895. Året därpå reste de via Berlin till Florens, Siena, Rom och Neapel. Halonen ville bekanta sig med tidig renässanskonst. År 1900 gjorde Halonen två verk för den finländska paviljongen på världsutställningen, bland annat Vid vaken, och fick en silvermedalj på utställningen.

Ateljébyggnaden Halosenniemi vid stranden till Tusby träsk blev färdig vintern 1901-02. År 1904 gick resan till Italien via Petersburg och Wien till Florens, där han målade landskap betraktade från Fiesoles kullar, till exempel verket Fiesole (1902). Rönn (1908) som han målade i Tusby vittnar om en period med färgrikare palett. Landskapen vid Tusby träsk under olika årstider var en oändlig inspirationskälla och Halonen blev särskilt känd som målare av snöiga träd och landskap, ett exempel på det motivet är det solmättade verket Vinterlandskap (1932).

PEKKA NEVALAINEN

Verket Naturdokument (1993-95) som hör till Nationalgalleriets samlingar, utmanar vår traditionella uppfattning av ett landskap. Där Pekka Halonens landskapsmålningar visar fram ett helt och måleriskt landskap, visar Nevalainen fram det i form av detaljer lösryckta ur sitt ursprungliga sammanhang och klipp som snurrar i videomonitorer. Installationen omfattar i sin bredaste form mångbottnade referenser till naturen: björkstammar, skulpturala löv, bildäck, granplantor i glasvitriner och element som anspelar på jakt. Framför allt är det fråga om vår relation till naturen – hur påverkar vår verksamhet naturen? Och hur tar vi hand om vår omgivning?

Pressmeddelande

Ilja Repin, en av världens mest kända konstnärer på Ateneum våren 2021

  På Ateneums tredje våning visas 19.3–29.8.2021 en utställning av den internationelle mästaren, bildkonstnären Ilja Repin (1844–1930). Repin är Rysslands berömdaste målare, även älskad i Finland: hans ateljéhem låg på finska sidan i Kuokkala i Terijoki åren 1917–1930. Utställningen görs i samarbete med Tretjakovgalleriet…

Läs mera