Akseli Gallen-Kallela 150 år

AKSELI GALLEN-KALLELA  (till år 1907 officiellt AXEL GALLÉN)
Björneborg 1865 – 1931 Stockholm

Axel Waldemar Gallén studerade vid Finska konstföreningens ritskola åren 1878-84. Dessutom fick han privatundervisning av Albert Edelfelt. Gallén målade verket Gosse och kråka (1884) i Tyrvis, och reste samma år till Paris, där han studerade vid Académie Julian 1884-86. I Paris bekantade han sig i synnerhet med Jules Bastien-Lepages verk.

År 1886 ställde Gallén för första gången ut sina verk. Under påföljande år studerade han i Paris vid Académie Julian och Atelier Cormon fram till år 1889. Då föddes förutom stadsvyer från Paris också de första verken med Kalevalamotiv. I torpet Ekola i Keuru i det inre av Finland arbetade Gallén på många av sina målningar, bland annat I Bastun (1889). Resorna till Fjärrkarelen åren 1889 och 1890 innebar startskottet på karelianismrörelsen. I början av 1890-talet lät sig Gallén inspireras av syntetismens dekorativa element och av japansk konst. I januari 1893 målade han en serie landskap med Imatra fors som motiv, huvudverket bland dem är Imatra om vintern. Under första hälften av året 1895 bodde Gallén i Berlin och rörde sig i kretsarna kring den så kallade symbolistiska Zum schwarzen Ferkel-gruppen. Han satte sig också in i hur man gjorde grafik och höll en gemensam utställning med Edvard Munch. Samma år blev hans ödemarksateljé Kalela i Ruovesi färdig.

Serien Kalevalaverk fortsatte med temperamålningen Lemminkäinens mor 1897. Våren 1898 reste Gallén till Italien för att lära sig tekniken i freskomåleriet och år 1900 målade han takkupolens fresker i Finlandspaviljongen på världsutställningen i Paris och planerade Iris-rummets textilier och möbler. Framgången på världsutställningen gav honom viktiga beställningsarbeten. I början av 1900-talet företog Gallen-Kallela flera utlandsresor bland annat via Paris till Mombasa och Nairobi, Kenya (1909-11) och arbetade på ett flertal landskap från Afrika såsom Mount Kenya (1909).

Efter att han återvänt till Finland lät han bygga Tarvaspää-ateljén i Esbo (1913). Gallen-Kallela arbetade på nya tavlor med motiv från Kalevala som Kullervo med vilddjuren (1917). Den följande långfärdsresan gick till Förenta staterna 1923 och Taos i New Mexico, där det fanns en internationell konstnärskoloni. Där målade han bland annat Ridande indian i snölandskap (1925). Gallen-Kallela återvände till Finland följande år och fortsatte på sina massiva bildarbeten med Suur-Kalevala (Stor-Kalevala), vilka förblev på hälft när han avled 1931.

HEIKKI MARILA

Heikki Marila som kan betraktas som en av Finlands mest expressiva konstmålare arbetade för första gången med Gallen-Kallelas verk i början av 1990-talet. Då målade han landskap och olika versioner av verket Demasquee ur Ateneums samlingar. Marilas senaste verkserie är inspirerad av Gallen-Kallelas Förförerskan (1890) som hör till Serlachius konstmuseums samlingar.

”Mitt intresse för Gallen-Kallela är mycket paradoxalt. Vissa verk är inspirerande, andra irriterande. Det jag intresserar mig för hos Gallen-Kallela är målningarnas relation till sin egen tid, och varför inte också deras relation till vår tid, snarare än till exempel det tekniska utförandet. Förförerskanvar ett naturligt val. Tavlan förvånade mig redan under studietiden. Nu fick jag ett utmärkt tillfälle att åter igen ta mig an temat.” Heikki Marila

Pressmeddelande

Ateneum efterlyser verk av Elga Sesemann

  Konstmuseet Ateneum söker uppgifter om verk av konstnären Elga Sesemann (1922–2007) i offentliga samlingar och i privat ägo. Sesemann föddes i Viborg och studerade vid Finlands konstakademis skola och vid Fria Konstskolan i Helsingfors på 1940-talet. Hon debuterade på De ungas utställning 1943.…

Läs mera