Nationalgalleriet ger ut bilder av verken Konvalescenten och Sved för allmänt bruk

Helene Schjerfbecks Konvalescenten (1888) och Eero Järnefelts Trälar under penningen / Sved (1893) åker den 14 februari från Konstmuseet Ateneum ut på turné till olika konstmuseer i Finland. Samtidigt ger Finlands Nationalgalleriet ut bilder av konstverken som får användas utan tillstånd. Klassiker på turné 2017 ingår i jubileumsprogrammet Finland 100-år.

Bilder av verken som hör till Finlands Nationalgalleriets samlingar öppnas för allmänheten den 8 februari 2017. Bilderna kan genom Creative Commons CC0-licens fritt användas av vem som helst. Båda bilderna kan fås också i storbildsformat. Bilderna kan laddas ner från Nationalgalleriets Flickr-konto.

”Det är vår gåva till hela Finlands folk att bilderna öppnas. Museer öppnar i allt högre grad bilder så att de blir fritt tillgängliga – föregångare är till exempel Rijksmuseum i Holland och Statens Museum for Kunst i Danmark. Bilderna kan utnyttjas av var och en allt efter intresse och fantasi. Vi hoppas att de ska användas kreativt till exempel i skolundervisningen”, berättar Nationalgalleriets chef för samlingsförvaltningen Riitta Ojanperä.

Med CC0-licens kan man dela bilder på sådana verk vars upphovsrätt har löpt ut och det har gått 70 år från utgången av det år då konstnären avled. Nationalgalleriet avstår dessutom från fotografernas upphovsrätt som Nationalgalleriet har förvärvat. Dessa konstverksbilder står det var och en fritt att utan tillstånd kopiera, behandla, sprida och presentera också kommersiellt.

På Nationalgalleriets Flickr-konto finns bilder också på andra konstverk samt historiska fotografier för allmänt bruk. På kontot finns 10 bilder på verk ur Ateneums samlingar, bland annat av Albert Edelfelts I Luxembourgträdgården (1887), Hugo Simbergs Sårad ängel (1903) samt Maria Wiiks Ut i verlden (1889), som distribueras med CC-BY-licens. Dessutom kan 48 bilder på konstverk i Konstmuseet Sinebrychoffs samlingar användas med CC0-licens.

Konvalescenten och Sved turnerar på konstmuseer från och med 14.2 för att hedra jubileumsåret Finland 100

Konstmuseet Ateneums Klassiker på turné 2017 för ut Helene Schjerfbecks Konvalescenten och Eero Järnefelts Sved till 11 konstmuseer runt om i landet. Konvalescenten inleder sin turné den 14 februari på Ålands konstmuseum i Mariehamn och visas därefter i Tammerfors, Karleby, Kemi, Enare och Raumo. Sved inleder sin turné den 2 maj på Åbo konstmuseum, varefter verket kan ses i Tavastehus, Villmanstrand, Joensuu och Jyväskylä. Verken visas på museerna i nämnd ordning i ungefär en månads tid.

Helene Schjerfbecks Konvalescenten (1888) målades i byn St. Ives i Cornwall, England. I Finland var mottagandet till en början konfliktfyllt – det tekniska utförandet prisades men å andra sidan ansågs verket vara alltför realistiskt. Finska Konstföreningen beslöt ändå köpa målningen och den införlivades med Ateneums samlingar strax efter att den blivit färdig.

Eero Järnefelts Trälar under penningen / Sved (1893) är Järnefelts mest kända verk som baserar sig på inhemska motiv och en av den finska konstens guldålders ikoner. Järnefelt målade de savolaxiska jordbruksarbetarna i sitt tunga arbete delvis ute på själva sveden. När målningen framskred använde han sig också av fotografier tagna av modellerna och av landskapet. Verket vädjar till betraktarens känslor och väckte redan när det blev färdigt diskussion om den fattiga befolkningens rättigheter.

På Ålands konstmuseum i Mariehamn hålls en presskonferens om Konvalescentutställningen tisdagen den 14 februari kl. 11.00. Konstmuseet Ateneums chef Susanna Pettersson kommer att närvara.

Man kan följa med konstverkens resor och berättelser från museerna på webbplatsen www.klassikotkiertueella.fi