Företagssamarbete

KOM OCH BLI VÅR VÄN

Vi är den finländska konstens hem och vår nations gemensamma minne – varken mer eller mindre. Men vi är också en central mötesplats, vi erbjuder gemensamma och privata upplevelser, vi deltar i diskussioner, vi tar ställning, vi pratar och lyssnar. Vi vill skapa minnen och magi.

Vi upplever inte oss själva som en konventionell kompanjon, därför eftersträvar vi inte heller ett konventionellt kompanjonskap. Vi kan erbjuda något alldeles exceptionellt, sådant ingen annan kan erbjuda. Vi anser att ett modernt museum också kan göra annat än presentera konst. Vi vill delta i den samhälleliga debatten och modigt ta ställning i aktuella frågor i enlighet med våra egna värderingar.

Vi värdesätter samarbete.
Vi värdesätter öppenhet och transparens i hela vår verksamhet.
Vi värdesätter också sakkunskap och yrkesmässighet.

Nu söker vi en samarbetspartner. Det är inte fråga om traditionell sponsorering, inte ens om sedvanligt samarbete företag emellan. Vi vill ha en vän, med vilken vi kan åstadkomma något nytt och enastående. Vårt kompanjonskap kan vara tätt eller mera fritt – vi ska leka tillsammans, dagligen eller mera sällan.

Ateneums huvudsponsor är HOK-Elanto.

 

Bild: Ville Malja